h

“Behoud betaalbare campingplekken”

6 juli 2022

“Behoud betaalbare campingplekken”

Foto: Foto / SP.nl

De SP wil dat de provincie meer stuurt op het beleid om bij ‘herstructurering’ van recreatieparken zoveel mogelijk campingplekken voor mensen met een smalle portemonnee te behouden. De SP heeft daarom op 4 juli jl. een actualiteit aangevraagd en een motie ingediend¹; het aantal campingplekken daalt ondertussen drastisch. Zowel Provinciale Staten als de provincie zien steeds meer het belang hiervan in. Dankzij de inzet van de SP wil de gedeputeerde nu met gemeenten in gesprek om deze plekken beter te borgen.

SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Onlangs bereikten ons berichten over het ‘Meldpunt Camping Verkocht’² waarop, na lancering, in een week tijd al tachtig misstanden zijn binnengekomen. De SP is blij met de toezeggingen van de gedeputeerde, maar wil echt een rem zetten op het aantal beleggers die het gemunt hebben op de recreatieparken voor het gewone volk”. De SP deed, samen met CU, vorig jaar een grootschalig onderzoek³ naar de staat van de Noord-Hollandse parken en het beleid van gemeenten en de provincie. Het is er slecht mee gesteld: er is nagenoeg geen beleid rond recreatieoorden en de parken zijn aan de grillen van de markt overgelaten. De SP wil daarom meer bescherming voor campings en recreanten en hield onlangs een demonstratie⁴ tegen beleggers in vakantieparken. “Gelukkig zien andere partijen en de provincie ook steeds meer in dat dit zo niet langer kan. Sommigen struikelden over het woord ‘roofkapitalisten’, maar het is de realiteit: groot geld dringt mensen van hun geliefde plekje en daar moeten we voor oppassen!”, zo besluit Remine Alberts.

Op 11 juli aanstaande wordt de SP-motie in stemming gebracht. Gedeputeerde Zaal (D66) kondigde al aan positief te zijn over de motie. Ze wil met gemeenten in gesprek gaan over de visie (van de regio Noord-Holland Noord) en het ontwikkelkader (van de Metropool Regio Amsterdam) rondom ‘verblijfsrecreatie’. De gedeputeerde wil deze documenten herzien en gemeenten stimuleren om de ruimte voor mensen met een smalle portemonnee erin mee te nemen.


¹ De actualiteit en de SP-motie treft u hieronder in de bijlagen aan

² SP-Twitterbericht, 29 juni jl. “Roofinvesteerders schuwen niets bij de overname van onze Recreatieparken”

³ SP-onderzoek: “Onderzoeksrapport Recreatieoorden Noord-Holland”

⁴ SP-bericht, 11 juni 2022: “Landelijke demonstratie tegen opkopen vakantieparken”

 

In november 2021 zijn er in de Tweede Kamer twee SP-moties aangenomen die stellen dat er binnen zes maanden een onderzoek afgerond moet zijn, dat laat zien hoeveel parken er nu daadwerkelijk in handen zijn van buitenlandse investeerders. Ook wat de consequenties zijn voor de natuur en voor de recreanten die, voorafgaand aan de verkoop, al op het park verbleven. Als ook om te onderzoeken of het mogelijk is om de rechten voor de recreanten te vergroten. Het onderzoek wordt door de Erasmus Universiteit gedaan en is afgerond. De provincie Noord-Holland neemt de uitkomsten van dit onderzoek mee in de gesprekken met gemeenten.

Wilt u meer achtergrondinformatie en bent u benieuwd naar alle media-aandacht van bijvoorbeeld het Tv-programma Kassa en naar het onderzoek Follow the Money? Klik dan hier. 

U bent hier