h

Beleid rondom recreatieoorden stapje dichterbij: Statenfracties erkennen probleem

11 januari 2022

Beleid rondom recreatieoorden stapje dichterbij: Statenfracties erkennen probleem

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De SP is, samen met de ChristenUnie, een discussie gestart om de Noord-Hollandse recreatieoorden beter te beschermen. De wildgroei aan luxe resorts neemt ernstige vormen aan, wat ten koste gaat van campings en chaletparken. De meerderheid van de Statenfracties erkennen het probleem, maar Gedeputeerde Staten stellen voor om ten eerste een provinciale briefing te houden. “Dit werkt vertragend. Hier hebben de recreanten niets aan”, aldus Statencommissielid Heidi Bouhlel. De SP wil op korte termijn beleid omtrent de recreatieoorden, laten vastleggen in de provinciale omgevingsverordening.

Het onderzoeksrapport van SP en CU biedt voldoende informatie om de discussie voort te zetten. De SP is daarom geen voorstander om zaken uit te stellen, middels een bijpraat-sessie. Er kunnen namelijk stevige conclusies worden getrokken uit het rapport¹, waarbij de 47 Noord-Hollandse gemeenten en een kwart van alle Noord-Hollandse recreatieoorden zijn benaderd. Er blijkt geen gemeentelijk of provinciaal beleid te zijn hoe om te gaan met onze recreatieoorden. Een enkele gemeente (onder andere Zandvoort) is daarentegen erg sturend in het bouwen van luxe resorts. De SP merkt op dat vrijwel alle ontwikkelingen buiten de democratische orde om gebeuren. Van de ruim 430 campings en vakantieparken die onze provincie rijk is, zijn in de recente geschiedenis één op de zes parken verkocht aan grote marktpartijen en staat verkoop van meer parken voor de deur.

Door de verkoop van al deze groene pareltjes aan private equitybedrijven worden recreanten massaal van hun geliefde stekje verdreven. TV-onderzoeksprogramma Pointer, consumentenprogramma Kassa, platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money en vrijwel alle landelijke en regionale kranten geven er uitvoerig aandacht aan.² Het is helaas een landelijke trend, waar geen overheid naar om lijkt te kijken. Huurders en bezitters van chalets en caravans verenigen zich daarom in groepen als ‘Recreanten Recht’.

Veel partijen zien de belangen in om de wildgroei aan luxe resorts aan banden te leggen. “We zijn hier natuurlijk erg blij mee", aldus Bouhlel. "Men wil net als ons gericht beleid ontwikkelen. We moeten namelijk stoppen met het dienen van het grote geld over de ruggen van onze recreanten. Dit gaat ten koste van de natuur en van de sociale samenhang. Recreatie moet voor iedereen beschikbaar blijven.” De SP wacht de discussies voor de actualisatie van de Omgevingsverordening af. 


Teken ondertussen de petitie om huurrechten en huurbescherming voor recreanten in de wet geregeld te krijgen.


¹ Het SP-onderzoeksrapport ‘Recreatieoorden Noord-Holland’ treft u hieronder in de bijlage aan.

² De media staan er bol van:

  1. Trouw, opinieartikel Heidi Bouhlel, 5 december 2021: ‘Luxe vakantieparken verdringen recreanten met een kleine beurs’
  2. Follow The Money artikel, 6 november 2021: 'Wall Street aast op de Nederlandse camping'
  3. Heemsteedse Courant, 15 september 2021: ‘Sandevoerde: familiecamping moet na 70 jaar wijken’

Reactie toevoegen

U bent hier