h

Bestaansrecht Metropool Regio Amsterdam op de tocht

1 augustus 2022

Bestaansrecht Metropool Regio Amsterdam op de tocht

Foto: Kaart / metropoolregioamsterdam .nl

Het Noord-Hollandse beleid draagt niet bij aan een gezonde, democratische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De SP deed, tijdens de meest recente Statenvergadering via een motie¹, een poging om de begroting van de MRA bruikbaar te maken. Statenlid Anna de Groot: “We moeten weten wat deze uitdijende lobby-machine wil bereiken en hoeveel geld ze denkt nodig te hebben.” Vrijwel alle statenfracties lijkt het zich niet te interesseren en stemden tegen de SP-motie.

Als niet duidelijk wordt wat de MRA wil bereiken en wat het allemaal mag kosten, dan kunnen gemeenteraads- en statenleden er niet goed over oordelen. Noord-Hollandse Statenfracties durven nauwelijks een vuist te maken richting de MRA. De gemeenteraad van Zaanstad echter wel: zij namen onlangs een SP-amendement² aan om de MRA-begroting concreter te krijgen. De SP wil de juiste afwegingen kunnen maken en is daarmee van mening dat in een begroting de volgende vragen beantwoord moeten worden: ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we ervoor doen?’ en ‘Wat mag het kosten?’. Anna de Groot: “Dit zijn de 3W-vragen die inzicht bieden in eventuele MRA-prestaties, maar kennelijk wil de provincie de lobbycratie niet verstoren”.

De hoop is dus gevestigd op Zaanstad en andere gemeenten. De eerstvolgende Algemene Vergadering van de MRA is op 16 september 2022. De bestuurders van deze organisatie zouden inmiddels moeten beseffen dat het ‘zomaar’ spenderen van belastinggeld niet meer te verantwoorden is. Statenlid De Groot: “Als de MRA dit niet doet en het bestaansrecht van de MRA in nevelen gehuld laat, dan moeten we er wellicht maar mee stoppen!”

 

¹ De Noord-Hollandse SP-motie “Meer inzicht in de meerjarenbegroting van de MRA” treft u hieronder in de bijlagen aan.
² Het Zaanse SP-amendement “MRA raads- en statenleden verdienen duidelijkheid” treft u eveneens in de bijlagen aan.

U bent hier