h

"Even weg, en ook weer terug!"

30 augustus 2022

"Even weg, en ook weer terug!"

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 31 mei jl. ben ik geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Enkhuizen. In de finale van de formatie voor een nieuwe coalitie werd ik door de fractie in de ‘haringstad’ en het bestuur van de afdeling West-Friesland benaderd met het verzoek om wethouder te worden. Hoewel ik nog lang niet ‘klaar’ was met het lidmaatschap van Provinciale Staten besloot ik plaats te nemen in het nieuwe college van B&W in Enkhuizen.

In Enkhuizen ben ik mij op dit moment aan het inwerken in mijn portefeuille, zoals dat zo mooi heet. Ik ben – hoe kan het ook anders als SP’er – belast met de taken van de gemeente in het Sociaal Domein, maar ook met de gemeentelijke financiën. Een pittige klus, want er staan ons op beide terreinen flink wat uitdagingen te wachten. Zo zal de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar groter worden, maar zullen de budgetten die de gemeente uit ‘Den Haag’ krijgt om de zorgtaken uit te voeren niet meegroeien met die vraag. We moeten hier dus een oplossing voor zien te vinden.

Natuurlijk zou DE oplossing zijn: het kabinet Rutte-IV naar huis sturen en een andere ploeg ministers aanstellen, met uiteraard SP’ers op een aantal posten (en in elk geval op ‘volksgezondheid’). Maar daarvoor moet er meer water door de Rijn, helaas.

Als wethouder ben je op een andere manier bezig met de opdracht die wij als SP hebben. Je bent bestuurder en je moet in samenwerking met de gemeenteraad zorg dragen voor het goed uitvoeren van gemeentelijke taken. ‘De politiek’ is daar wel onderdeel van, maar is niet prominent aanwezig. Wel is je politieke ideologie (bij ons ook: de wijze waarop je vindt dat de maatschappij moet zijn ingericht) belangrijk bij de uitvoering van je taken. Zo kun je “het systeem” van richting laten veranderen, meer in de richting van de koers waar wij als SP voor staan. In samenspraak met mijn collega-wethouders, met de gemeenteraad maar zeker met onze inwoners zal ik trachten die koers in te slaan.

Wethouder-zijn vraagt veel van je tijd en energie. Lid-zijn van Provinciale Staten vraagt dat ook. Het is wettelijk niet verboden om èn wethouder èn statenlid te zijn, maar de combinatie is qua werkdruk niet ideaal (en misschien ook niet wenselijk). Zo is vergaderen ‘op-de-dag’ natuurlijk lastig als je fulltime wethouder bent, zoals ik. Bovendien kunnen zich onderwerpen aandienen waarbij het handiger en verstandiger is als je niet meepraat en meestemt.

Daarom heb ik besloten om afstand te doen van mijn Statenlidmaatschap – gelukkig hebben we in Heidi Bouhlel een waardige opvolger!

Toch ben ik nog niet klaar in Haarlem. Samen met de fractie heb ik besloten om mijn statenwerk voort te zetten als duo-commissielid. Ik blijf tot aan de verkiezingen de onderwerpen binnen de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid ‘doen’ – ik zal de vergaderingen van deze commissie voorbereiden en ter plekke ons SP-standpunt vormen. Samen met de fractie bereid ik dan onze SP-bijdrage in de statenvergadering voor. Daar ben ik zelf dan uiteraard niet bij aanwezig.

Zo blijven we in elk geval tot aan de verkiezingen op ‘oude sterkte’ in Provinciale Staten.

Wim Hoogervorst

U bent hier