h

Wim Hoogervorst

(06) 19 58 23 56

Ik ben Wim Hoogervorst, 53 jaar oud - geboren in Delft en via Purmerend en Hoorn zestien jaar geleden in Enkhuizen beland. Ik ben begonnen aan mijn tweede termijn als Statenlid voor onze partij. Naast alles wat ik politiek voor de SP doe - ik ben ook afdelingsvoorzitter van West-Friesland (waar de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Koggenland onder vallen) - ben ik groepsleerkracht op een basisschool in Enkhuizen.

In de periode 2015-2019 heb ik me vooral beziggehouden met onderwerpen rond Verkeer en Vervoer (in de provincie heet dat: mobiliteit) en Financiën. Daarbij heb ik, samen met mijn fractiegenoten, veel aandacht besteed aan contacten met inwoners. In het beleid van de provincie is er weinig oog voor de belangen van burgers. De vorige coalitie legde de nadruk op 'de auto' en op het aanleggen van nog meer wegen. Dit gaat ten koste van het openbaar vervoer, van de natuur en van de leefbaarheid in het algemeen. Veel mensen voelen zich genegeerd door de overheid - de SP doet dat niet, en investeert in onze inwoners. Waar nodig trekken we met de bewoners op in hun strijd tegen onrecht.

We moeten met elkaar beter voor elkaar zorgen. We streven naar een rechtvaardig en sociaal Noord-Holland - en daarvoor hebben we nog heel veel werk te doen. Ik zie het als een grote opdracht om veel meer mensen om ons heen ervan te overtuigen dat er maar één partij is die het kapitalistisch systeem echt wil veranderen. Dat is de SP.     

Onderwerpen in de portefeuille:

Financiën, Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Inkoop, Europa, Openbare Orde en Veiligheid, Sport, Rekeningencommissie, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Havens, Noordzeekanaalgebied, Circulaire Economie, Mobiliteit.

U bent hier