h

Wim Hoogervorst

(06) 19 58 23 56

Ik ben Wim Hoogervorst, 56 jaar oud – geboren in Delft en via een aantal tussenstations uiteindelijk beland in Enkhuizen. In deze IJsselmeerstad ben ik ruim 31 jaar leraar en directeur geweest op een kleine basisschool.

Voor de SP ben ik 7 ½ jaar Statenlid in Noord-Holland geweest. De rest van deze periode zal ik werkzaam zijn als duo-commissielid. Na de raadsverkiezingen van maart 2022 is onze SP in Enkhuizen betrokken geraakt bij de coalitievorming en ben ik eind mei gevraagd om wethouder Sociaal Domein en Financiën te worden. Een mooie uitdaging en vooral een mooie kans om ons SP-gedachtengoed in lokaal beleid om te zetten en te laten weerklinken.

Het statenwerk heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Naast ‘mobiliteit’ en ‘financiën’ heb ik me sinds 2019 ook bezig gehouden met ‘economie’ en ‘bestuur’. Omdat het wethouderschap voor mij niet goed te combineren valt met het goed uitvoeren van mijn statenlid-zijn, deed ik een stapje terug – nu resteert mij nog ‘mobiliteit en bereikbaarheid’.

Samen met mijn fractiegenoten heb ik veel aandacht besteed aan contacten met de inwoners. In het beleid van de provincie is weinig aandacht voor hun belangen. Zo is er altijd veel aandacht voor subsidies voor (grote) bedrijven en voor meer ruimte voor de auto. Dit gaat ten koste van het MKB, het openbaar vervoer en de natuur.

Veel mensen voelen zich genegeerd door de overheid – de SP zoekt contact met mensen, luistert naar hen en komt voor hen op. Waar nodig trekken we met de bewoners op in hun strijd tegen onrecht. We moeten met elkaar beter voor onze Aarde zorgen, maar ook beter voor onszelf en elkaar. Dat kan wat mij betreft alleen als we het kapitalistisch systeem gaan aanpakken – wat van ons is, moet van ons blijven. Geen “alle ruimte voor de markt”, maar gewoon weer zelf de regie!

Nog leuk om te melden: ik ben al jaren getrouwd met Margreet Keesman, SP-fractievoorzitter in Enkhuizen – samen hebben we vijf kinderen en inmiddels zes kleinkinderen. In mijn spaarzame vrije tijd schrijf ik op dit moment twee kinderboeken.

 

 

Onderwerpen in de portefeuille:

Bereikbaarheid
Infrastructuur
Openbaar Vervoer
(zee) havens
Noordzeekanaalgebied
Circulaire economie

 

U bent hier