h

Welk gedeelte van NEE snappen het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan niet?

14 oktober 2022

Welk gedeelte van NEE snappen het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan niet?

Foto: Fotocollage / Pauli van Oort

Een camping of festival in het Twiske: het mag gewoonweg niet als je de richtlijnen van Natura 2000 volgt. In de Europese ‘Natura 2000’-wetgeving staat expliciet vermeld dat ‘podia en overnachtingen in N2000-gebieden niet zijn toegestaan’. Alleen al door dit zinnetje kunnen er geen vergunningen afgegeven worden. Het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan hebben blijkbaar lak aan deze wetgeving en stellen daarmee geld boven dier en natuur.

Het Natura 2000-netwerk biedt een toevluchtsoord voor veel planten en dieren. Natura 2000 is een netwerk van gebieden die zijn geselecteerd om ‘het voortbestaan ​​van Europa's meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats op lange termijn te waarborgen’. Deze gebieden zijn specifiek aangewezen om kerngebieden te beschermen, voor diersoorten of habitattypen, die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Ze zijn van Europees belang omdat ze bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch (ergens anders niet voorkomen) zijn. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn.

Je hoort vaak geluiden dat Het Twiske aangelegd is en dat het daarom maar geen N2000-gebied zou moeten zijn. Maar wist u dat het Twiske op 29 maart 1984 aangewezen is als ‘staatsnatuurmonument’ en daarmee in 1998 onder de natuurbeschermingswet is komen te vallen? Daarna kreeg het in 2013 de status ‘N2000-gebied’. Hier moeten we dus super zuinig op zijn.  

Mensen zoeken de natuur om allerlei verschillende redenen op: velen willen tot rust komen in een vreedzame, rustige omgeving met een mooi uitzicht. Sommigen willen nieuwe gebieden ontdekken en anderen doen graag activiteiten in de natuur, zoals zwemmen, wandelen en fietsen. Wat de beweegredenen ook zijn, Natura 2000 biedt mensen een unieke kans om het rijke en natuurlijke erfgoed van Europa te ontdekken en om ervan te genieten. Deze recreatieve activiteiten zijn verenigbaar met de bepalingen van de habitat- en de vogelrichtlijn, zolang ze geen nadelige gevolgen hebben voor de aanwezige soorten en habitats.

In het ‘Beheerplan Twiske’, opgesteld door Gedeputeerde Staten, kunnen we lezen dat Het Twiske - naast een overschot van stikstof - op dit moment ook teveel ‘recreatie-bewegingen’ heeft. Het Natura 2000-netwerk erkent dat de mens integraal deel uitmaakt van de natuur en dat de twee maar beter kunnen samenwerken. De balans moet terug, ook in het Twiske. Dat betekent dat je dan niet moet gaan inzetten op méér bewegingen. We zien dat de populatie aan dieren en plantsoorten afneemt in het Twiske. In plaats van dat er geïnvesteerd wordt in herstel (wat verplicht is), zetten het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan in op het realiseren van een camping en blijft men er festivals toelaten.

De SP zou graag zien dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet met deze marktwerking meedoet en alsnog kiest voor de dieren en de natuur; ze moet festivals en overnachtingen verbieden in ons mooie Twiske.

U bent hier