h

Blog Heidi Bouhlel

13 maart 2024

Asbest doodt nog steeds!

Veel mensen denken dat asbest geen probleem meer is, omdat de import en het gebruik van asbest sinds 1 juli 1993 verboden zijn. Was dat maar waar. Asbest doodt nog steeds. Het jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakt door het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen en producten is hoog en stijgt nog steeds. Het jaarlijks aantal gevallen van long- en buikvlieskanker - mesothelioom - is sinds 1969 - dus al meer dan 50 jaar - voortdurend gestegen. De cijfers van de laatste jaren tonen aan dat het aantal mesothelioomslachtoffers ligt tussen 550 en 600 per jaar. Het totale aantal mesothelioomslachtoffers over het tijdvak 1969 -2023 ligt ruim boven 16.000. En schattingen laten zien dat ons de komende twintig tot dertig jaar nog circa 10.000 mesothelioomslachtoffers te wachten staan. Daarnaast hebben we te maken met een nog hoger aantal slachtoffers van asbest gerelateerde longkanker.

Lees verder
25 april 2023

Ondermijning ten top op camping Ursemmerhof!

Foto: Heidi Bouhlel / SP

Zondagmiddag 24 april was ik uitgenodigd een kijkje te komen nemen op camping Ursemmerhof, een camping gelegen aan recreatieplas Ursemmerplas te Ursem. Rondom de plas is er veel natuur waar tot voor kort niet alleen de caravan-bewoners gebruik van konden maken maar ook de bewoners van gemeente Koggenland. Aan de rand van deze natuur staan caravans met een vaste standplaats, was er een veldje waar tenten neergezet konden worden en kon je er ook een seizoensplek huren voor je trek-caravan. Helaas hebben de eigenaren van de camping die opereren onder de naam Ursemmer BV andere plannen.

Lees verder
14 oktober 2022

Welk gedeelte van NEE snappen het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan niet?

Foto: Fotocollage / Pauli van Oort

Een camping of festival in het Twiske: het mag gewoonweg niet als je de richtlijnen van Natura 2000 volgt. In de Europese ‘Natura 2000’-wetgeving staat expliciet vermeld dat ‘podia en overnachtingen in N2000-gebieden niet zijn toegestaan’. Alleen al door dit zinnetje kunnen er geen vergunningen afgegeven worden. Het provinciebestuur en de gemeente Oostzaan hebben blijkbaar lak aan deze wetgeving en stellen daarmee geld boven dier en natuur.

Lees verder
14 februari 2022

Asbest eraf en zon erop!

Foto: Heidi Bouhlel / SP

We weten het al jaren, asbest is een kankerverwekkende stof en - volgens onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad - gevaarlijk voor de gezondheid. Een rapport uit 2010 toont zelfs dat het gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht.

Lees verder
8 november 2021

Wonen in Noord-Holland

Foto: Daan Angevaere / SP

Niemand kan nog om de wooncrisis heen, de SP kaart al langer de problemen op de woningmarkt aan. Hoge huren, slecht onderhouden huizen maar ook een tekort aan betaalbare huizen. SP vindt dat we weer terug moeten naar volkshuisvesting maar ook verzorgingshuizen of hofjes waar senioren kunnen wonen moeten weer gebouwd worden en vinden we dat er een woonplicht ingevoerd moet gaan worden om te voorkomen dat projectontwikkelaars vele huizen op kunnen kopen en duurder doorverkopen.

Lees verder
8 september 2021

Een eervolle uitdaging

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Ik heb de eer om aan te schuiven bij de fantastische fractie van SP Noord-Holland. Niet als gast of passant maar als duo-commissielid; een nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin in heb!

Lees verder

U bent hier