h

Wonen in Noord-Holland

8 november 2021

Wonen in Noord-Holland

Foto: Daan Angevaere / SP

Niemand kan nog om de wooncrisis heen, de SP kaart al langer de problemen op de woningmarkt aan. Hoge huren, slecht onderhouden huizen maar ook een tekort aan betaalbare huizen. SP vindt dat we weer terug moeten naar volkshuisvesting maar ook verzorgingshuizen of hofjes waar senioren kunnen wonen moeten weer gebouwd worden en vinden we dat er een woonplicht ingevoerd moet gaan worden om te voorkomen dat projectontwikkelaars vele huizen op kunnen kopen en duurder doorverkopen.

Gedeputeerde Staten heeft onlangs de Provinciale Staten een masterplan wonen voorgelegd. Het is een ambitieus plan -wat nog niet af is-  waar provincie Noord-Holland aangeeft meer te willen betekenen omtrent wonen voor de gemeenten die dat zelf niet kunnen.

Op 27 oktober jongstleden mocht ik samen met collega’s Sijmen Mülder (D66), Wilma van Andel (CDA) en Alphons Muurlink (PVDA) aan tafel zitten bij het programma “Ruimte, ruimte, ruimte wonen in Noord-Holland” wat georganiseerd werd in en door pakhuis de Zwijger om over het masterplan wonen te praten.

Foto: Foto / SP

Op deze avond werd wel duidelijk waar we samen in op kunnen trekken maar ook waar de verschillen liggen. Zo gaf Wilma(CDA) aan het PBL (provinciaals bijzonder landschap) veel te gekaderd te vinden en dat er best buiten stedelijk in het groen gebouwd zou moeten worden, Sijmen ziet daar liever een balans in en Alphons en ik pleitten voor binnenstedelijk, er is immers ruimte genoeg om binnenstedelijk te bouwen, Havenstad in Amsterdam is een goed voorbeeld, dit biedt kans op 40.000-70.000 woningen. Wel moet je kleinere gemeenten die tegen problemen aanlopen doordat een niet gebruikt stuk weiland dat aangemerkt is als PBL tegemoet komen en kijken of hier wel kleinschalig gebouwd zou kunnen worden. Bedrijven als Blackstone moeten aangespoord worden om hun panden betaalbaar te verhuren, op dit moment hebben zij – alleen al in Amsterdam-  zo’n 330 panden leeg staan. Sijmen (D66) vond het een raar voorbeeld en wilde het er niet over hebben. Nou, Sijmen in deze lege woningen kunnen mensen wonen.

Er was aan ons gevraagd een foto mee te nemen die volgens ons verband hield met de wooncrisis. Ik koos voor een foto waarop te zien is hoe ik in gesprek ben met bewoners van de Gorteslootbuurt in Landsmeer. In deze wijk zijn de huizen gerenoveerd, een project wat totaal mislukt is, wat zo snel en goedkoop mogelijk moest en waar de bewoners vier jaar na oplevering nog met problemen kampen. Een wijk waar veel ouderen wonen die wel kleiner zouden willen wonen maar kunnen geen betaalbare seniorenwoning of betaalbaar appartement vinden in Landsmeer.

Foto: Foto / SP

Kortom: er gebeurt een hoop in Noord-Holland wat wonen betreft echter nog lang niet genoeg en nog lang niet overal.

Mocht je de uitzending gemist hebben is deze terug te kijken op:

https://dezwijger.nl/programma/wonen-in-noord-holland of

https://www.youtube.com/watch?v=V-OPNn5ZGz8&t=1s

Heidi Bouhlel

Foto: Foto / SP

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier