h

Asbest doodt nog steeds!

13 maart 2024

Asbest doodt nog steeds!

Veel mensen denken dat asbest geen probleem meer is, omdat de import en het gebruik van asbest sinds 1 juli 1993 verboden zijn. Was dat maar waar. Asbest doodt nog steeds. Het jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers veroorzaakt door het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen en producten is hoog en stijgt nog steeds. Het jaarlijks aantal gevallen van long- en buikvlieskanker - mesothelioom - is sinds 1969 - dus al meer dan 50 jaar - voortdurend gestegen. De cijfers van de laatste jaren tonen aan dat het aantal mesothelioomslachtoffers ligt tussen 550 en 600 per jaar. Het totale aantal mesothelioomslachtoffers over het tijdvak 1969 -2023 ligt ruim boven 16.000. En schattingen laten zien dat ons de komende twintig tot dertig jaar nog circa 10.000 mesothelioomslachtoffers te wachten staan. Daarnaast hebben we te maken met een nog hoger aantal slachtoffers van asbest gerelateerde longkanker.

Deze tekst vind je terug in de inleiding van het rapport Asbest doodt nog steeds van Bob Ruers van het comité asbestslachtoffers.

 

Na 20 jaar gaat asbestcement verweren en komen er vezels vrij in de lucht. Deze vezels zie je niet maar nestelen zich wel in je buik- en longvliezen. Asbestcement is veelal nog aanwezig in de vorm van golfplaatdaken en als afscheiding in stallen bij boerderijen. Maar ook op o.a. het terrein van Tata Steel.

Eind dit jaar (vóór 1 januari 2025) dient alle asbest verwijderd te zijn uit Nederland. Vanaf deze datum geldt een absoluut verbod en einde termijn om asbest te verwijderen, verschillende keren is er al uitstel geweest maar die komt er niet meer. Tenminste dat is voor nu de belofte. Wat Tata Steel betreft heeft Gedeputeerde Jeroen Olthoff een toezegging gedaan in de commissie leefomgeving (15-02-2024) waarin hij verzekert dat alle aanwezige asbest op het Tata Steel terrein vóór eind van dit jaar verwijderd wordt onder toezicht en volgens de geldende regelgeving.

Echter wil de SP dat asbest vóór eind van dit jaar helemaal nergens meer voorkomt in Noord-Holland. Volgens het comité asbestslachtoffers lopen er verschillende rechtszaken die het mogelijk moeten maken om eigenaren persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer iemand asbestkanker krijgt. Dit is een goede ontwikkeling, in Italië hebben ze die stap al gezet. Het zal niet lang meer duren voordat dit ook in Nederland van toepassing is. SP vindt dat we niet moeten wachten op uitspraken van rechters maar zelf al stappen moeten gaan zetten. Gezondheid gaat boven alles en daar hoort geen asbest bij. Hiervoor dienden wij afgelopen Statenvergadering een motie in, helaas werd de motie verkeerd begrepen door de Gedeputeerde. Volgende Statenvergadering zullen we met een aangepaste versie komen en zullen wij Gedeputeerde Staten opnieuw verzoeken alles op alles te zetten om gebouwen/bedrijven waar een vergunning voor nodig is en daarmee dus indirect onder Provinciale Staten vallen asbestvrij te krijgen voor 1 januari 2025. Immers

Asbest doodt nog steeds!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier