h

Provincie is uitgepolderd met de veenweidestrategie

23 november 2022

Provincie is uitgepolderd met de veenweidestrategie

Foto: Ruth van Schriek / Agraaf

De SP vindt de provinciale veenweidestrategie nog niet voldoende en pleit voor concrete maatregelen op de korte termijn. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft de SP verschillende voorstellen¹ mede ingediend. Statenlid Anna de Groot: “De tijd van pappen en ‘drooghouden’ is voorbij. Vanwege agrarische belangen worden maatregelen niet genomen en het houden van veel te veel melkvee niet aangepakt. Het moet sneller.” De voorstellen zijn door een meerderheid aangenomen.

De provincie wil met de genoemde strategie eigenlijk 50% minder bodemdaling en 50% minder CO2-uitstoot realiseren, maar het lijkt eerder op een plan om concrete maatregelen die daarvoor nodig zijn uit te stellen. Statenlid Anna de Groot: “Na zoveel jaren lobbyen, moeten er nu echt keuzes gemaakt worden. Het ophogen van het sloot- en het grondwaterpeil is namelijk hoognodig.” De VVD en het CDA zijn echter voorstander van nog meer onderzoek en ‘keukentafelgesprekken’. Partijen als SP, GroenLinks en PvdA pleiten te stoppen met dat ‘ge-polder’. De SP vindt het erg belangrijk om bodemdaling tegen te gaan; bij woningen ontstaan namelijk verzakkingen en dus schade. Daarbovenop betekent minder CO2-uitstoot direct ook meer ruimte voor nieuwe huizen op andere plekken.

De SP wil dat de provincie eerlijk is naar deze boeren, door het juiste verhaal te vertellen: “Nog meer verwarring veroorzaken en boeren valse hoop geven, maakt het alleen maar erger”, zo stelt Statenlid Anna de Groot. “Tegenover hen, tegenover de natuur en tegenover alle andere mensen – zoals alle mensen die strijden voor stevige klimaatmaatregelen – is de provincie een onbetrouwbare overheid als ze nu na zoveel jaar nog steeds door blijft polderen. Mede dankzij de SP moet het provinciebestuur nu concrete keuzes gaan maken in het tegengaan van de bodemdaling en de CO2-reductie.


¹ U treft de aangenomen voorstellen in de bijlagen aan (pdf).


Meer lezen? 

Het Noord-Hollands Dagblad schreef er op 21 november jl. een artikel over, genaamd 'Aanpak bodemdaling moet sneller, aldus Staten Noord- Holland'

 

 

 

 

U bent hier