h

“Gratis OV voor de armen!”

17 februari 2023

“Gratis OV voor de armen!”

Foto: . / .

U heeft deze leus vast de afgelopen week wel ergens opgepikt. In de krant, op de radio, op het televisienieuws. Het is één van de verkiezingsstunten – of moet ik zeggen: campagnestunten – van de vrolijke combinatie PvdA/GL. Gratis openbaar vervoer voor mensen met een kleine portemonnee. Om hen in staat te stellen zich te verplaatsen, maar ook om meer mensen in bus, tram en trein te krijgen.

Zijn wij hier tegen? Nee hoor, in wezen zou het fantastisch zijn als het ons lukt om het OV meer populair te maken.

Niet alleen voor mensen met een laag inkomen, overigens. Iedereen zou veel en veel meer gebruik moeten gaan maken van het openbaar vervoer. Dat is beter voor het klimaat, beter voor de luchtkwaliteit en beter voor de natuur. Het is uiteindelijk ook goedkoper voor de samenleving, want het zou betekenen dat men veel minder reist in personenauto’s en dat betekent weer minder investeringen in bredere wegen, meer rijstroken en meer asfalt.

Het vreemde zit ‘m in de achtergrond van deze leus. De afgelopen – zeg – twintig jaar is er drastisch gesnoeid in het netwerk van OV-voorzieningen in onze provincie. Overigens, niet alleen in Noord-Holland, maar op landelijk niveau. Waar indertijd nog reguliere bussen reden, is men nu aangewezen op een belbus. Waar dorpen en wijken twintig jaar geleden nog werden ‘aangedaan’ door een lijndienst, al was het misschien eens per uur, moet men nu veelal enkele kilometers lopen of fietsen tot een winderige bushalte langs een provinciale weg. Waar ouderen en studenten ooit nog in staat werden gesteld om eenvoudig (en niet te duur) met de bus naar voorzieningen als huisarts of hogeschool te reizen, is dat nu vaak erg lastig zo niet onmogelijk.

Tijdens het snoeiwerk de afgelopen decennia zijn veel buslijnen inmiddels verdwenen, zijn veel bushaltes uit het landschap van stad en dorp verdwenen en zijn grote delen van onze provincie met het OV vrijwel onbereikbaar geworden.

Zowel PvdA als GroenLinks hebben de afgelopen decennia weinig daden laten zien als het gaat om het beschermen van goed openbaar vervoer en goede voorzieningen. Men riep wel af en toe dat ‘fijnmazig OV’ – lees: bus tot in de kleine woonkernen – van groot belang was voor de leefbaarheid in onze provincie, maar men heeft zich er niet echt hard voor gemaakt. Veel aandacht was er voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de snelle lijnen in drukbevolkte gebieden. Bussen en trams die vaak en snel rijden naar de eindbestemming. Maar het beschermen van de kleine diensten in landelijk gebied – en dat is het grootste deel van onze provincie – was er in daden niet bij.

En dat is jammer, want men zou in ons als SP een goede bondgenoot hebben gevonden. De fractie van de SP heeft de afgelopen jaren keer op keer gewaarschuwd voor de afbraak van het OV, mede dankzij ‘marktpartijen’. Wat de SP betreft brengen we het OV ook gewoon weer bij de overheid. Dan kunnen we het netwerk weer uitbreiden en wordt goed en betaalbaar openbaar vervoer een basisprincipe voor heel Noord-Holland.


Lees de plannen van de SP voor het openbaar vervoer in het verkiezingsprogramma. vanaf pagina 11.


Lees ook onze eerdere artikelen op onze site over openbaar vervoer. Bijvoorbeeld dit recente artikel: "Investeer in het stads- en streekvervoer!"


 

U bent hier