h

SP boekt succes in de strijd tegen de komst van een mega-geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen.

24 juli 2023

SP boekt succes in de strijd tegen de komst van een mega-geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen.

Foto: Anna de Groot

Goed nieuws voor de inwoners van Enkhuizen: de Raad van State heeft beslist dat de voorgenomen vestiging van een geitenhouderij aan de Elsenburg definitief van de baan is. Mede op initiatief van de SP hebben de bewoners met de nodige procedures uiteindelijk hun gelijk gekregen.

Samen met het comité 'Geen geitenhouderij in Enkhuizen' heeft de SP zich jarenlang ingezet voor de belangen van de bewoners in hun strijd tegen de vestiging van geitenhouderij De Elsenburg. Omwonenden maakten zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid door de komst van 2000 geiten.

Uit onderzoek van het RIVM en de GGD is gebleken dat geitenhouderijen gezondheidsrisico's opleveren voor omwonenden en in december 2018 werd voor Noord-Holland een provinciale geitenstop afgekondigd. De Elsenburg BV had echter 6 dagen vòòr het van kracht worden van de geitenstop nog snel een aanvraag bij de gemeente ingediend. Het college van Enkhuizen besloot een omgevingsvergunning af te geven voor het oprichten van de geitenhouderij.

De SP deelde de zorgen van de omwonenden en steunde het comité in haar acties. De SP West-Friesland diende moties in, ging flyeren en bood hulp bij het opstellen van bezwaarschriften. Ook werd een crowdfunding gestart om de advocaatkosten te dekken.

Dit resulteerde in maar liefst 470 bezwaarschriften, waarop de gemeente haar standpunt wijzigde en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog weigerde. Het beroep dat De Elsenburg daartegen instelde werd ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft De Elsenburg hoger beroep ingesteld.

De uitspraak van de Raad van State in het voordeel van de bezorgde bewoners geeft maar weer eens aan waar de SP voor staat: actief en strijdbaar in het belang van de burger.

Reactie toevoegen

U bent hier