h

Mogelijk handje klap bij toetsingscommissie en evaluatie

19 december 2006

Mogelijk handje klap bij toetsingscommissie en evaluatie

Sinds 2003 is de provincie aan het reorganiseren. Doel is: de provincie gaat het met 500 man personeel minder doen en de organisatie komt op orde. Deze provinciale reorganisatie is nu getoetst door een commissie. Op zich geen slechte zaak, maar de vraag is of deze commissie wel echt onafhankelijk is. Zo is de voorzitster een partijgenoot van de huidige verantwoordelijk gedeputeerde. Bovendien is de onderzoeksopdracht niet in overleg met de Ondernemingsraad vastgesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toetsingscommissie toe een hele andere zienswijze komt dan de voorzieningenrechter en de bezwarencommissie. De provincie gaat op deze -onverkwikkelijke- weg ondertussen gewoon voort, want nu gaat het gerucht dat PriceWaterhouse Coopers, de huisaccountant van de provincie, de reorganisatie gaat evalueren. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Enige tijd geleden heeft de toetsingscommissie een rapportage uitgebracht over het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie. De samenstelling van deze commissie roept vragen op, vragen over de onafhankelijkheid ervan. Met name het feit dat de voorzitster (een oud gedeputeerde van de provincie) partijgenoot is van de gedeputeerde Personeel. Bovendien is de onderzoeksopdracht geformuleerd door de Algemeen Directeur van de provinciale organisatie, zonder overleg met de vakbonden en/of de Ondernemingsraad. Dat een aldus samengestelde toetsingscommissie vervolgens constateert dat het plaatsingsproces waartegen de OR en veel boventallig verklaarden zich verzetten, conform de afspraken heeft plaatsgevonden en dat de directie zelfs meer gedaan heeft dan verwacht mocht worden, laat zich verwachten. Deze conclusie van de commissie staat bovendien in schril contrast tot de bevindingen van de voorzieningenrechter en de bezwarencommissie personeelsbesluiten. Beiden vinden dat het plaatsingsproces bepaald niet goed is gegaan.

De SP fractie krijgt van dit soort berichten een ongemakkelijk gevoel. En de berichten blijven helaas komen. Onlangs hoorden wij dat PricewaterhouseCoopers en dan met name Arno Seinstra, de opdracht heeft gekregen om een evaluatie te doen van de reorganisatie. De heer Seinstra heeft met de projectleidster van de reorganisatie (mevrouw Wianne Brandt) minimaal één lezing gegegeven over het ‘succes’ van de reorganisatie. Dit kan natuurlijk niet. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen over de evaluatie van de reorganisatie

U bent hier