h

Nieuws uit 2006

12 oktober 2006

Provincie leeft provinciale CAO niet na

In het collegeprogramma van 2003 staat dat de provincie van een organisatie met 1500 ambtenaren terug wil naar een organisatie met 1000 ambtenaren. Kortom, het nieuwe college wilde reorganiseren. De SP heeft de aangekondigde reorganisatie vanaf het begin met argusogen gevolgd. Niet zonder reden: de provinciale organisatie had in de jaren negentig ook al gereorganiseerd. Kort daarna nog weer een nieuwe afkondigen, dat levert geheid problemen op. En die problemen kwamen er, niet omdat de organisatie reorganisatiemoe was, nee, het provinciebestuur maakt de problemen: de directie (gesanctioneerd door het provinciebestuur) maakt fout op fout, met frustraties voor het personeel (en de boventallig verklaarden) tot gevolg. Fouten waarover de SP op haar site zoveel mogelijk rapporteert.

Lees verder
6 oktober 2006

De affaire rond Wieringse en de Zaanse burgemeesters

De inspectie van het ministerie van VROM heeft afgelopen weken onderzocht of Jan Baas, die genomineerd was als de nieuwe burgemeester van Zaanstad, in 1997 bij de bouw van zijn Wieringense huis en garage in de tijd dat hij in Wieringen burgemeester was, integer heeft gehandeld. De Vrom-inspectie constateert dat er niets onrechtmatigs op en om Baas valt te ontdekken. De gemeenteraad van Zaanstad wil hem echter niet langer als burgemeester.

Lees verder
6 oktober 2006

Provincie blundert: Broekervaart blijft open

Dit jaar kondigde de provincie aan drie bruggen bij de Broekervaart niet langer te beheren. Ofwel: de vaart werd gesloten voor het grootste deel van de pleziervaart. De SP vond dat niet kunnen en is in juni een kaartenactie gestart tegen deze maatregel. Vele handtekeningen (circa 2500) zijn opgehaald. De SP was van plan deze handtekeningen bij de begroting in oktober aan de provincie aan te bieden. Maar door een blunder van de provincie is dat eigenlijk niet meer nodig.

Lees verder
3 oktober 2006

Steun de kleine dorpswinkels in plaats van de 'bonmarché's'

De SP is tegen het klakkeloos ondersteunen door de provincie van grote detailhandelvestigingen buiten de bebouwde kom. De provincie zou zich in moeten zetten voor de kleine dorpswinkels.

Lees verder
2 oktober 2006

Schiphol moet niet groeien, maar reorganiseren.

Vorige week is in een gezamenlijke commissievergadering de middellange termijn visie van de Provincie Noord-Holland op de toekomst van de luchthaven Schiphol besproken. Het was de zoveelste sessie in een reeks die dit voorjaar is gestart. Voor een groot deel was het een herhaling van zetten en dus: voor de meeste partijen ligt de nadruk nog altijd op de financieel economische groei van Schiphol. Dit ondanks de goede voornemens -eerder uitgesproken- de leefbaarheid en het milieu meer aandacht te geven door bijvoorbeeld groenprojecten te versnellen.

Lees verder
2 oktober 2006

SP krijgt haar Meldweek Jeugdzorg

De SP krijgt eindelijk haar meldweek Jeugdzorg: een meldweek, bedoeld voor mensen die te maken hebben met jeugdzorg en daarover iets kwijt willen. Zij kunnen gedurende de meldweek een week lang bellen met statenleden en hun verhaal kwijt en hun hart uitstorten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier