h

Nieuws uit 2006

9 november 2006

SP legt PWN onder het mes

In de zomer presenteerde de SP een zwartboek over het Provinciaal Waterleidingbedrijf. Met het zwartboek wilde de SP bereiken dat de Provinciale Staten een onafhankelijk onderzoek instellen naar het reilen en zeilen van de PWN. Dat is niet gelukt. Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten heeft blind vertrouwen in de PWN en is van mening dat het bedrijf niet gecontroleerd hoeft te worden.

Lees verder
1 november 2006

Kom zaterdag naar de manifestatie voor een humaan asielbeleid

Op zaterdag 4 november vindt vanaf 14.00 uur op het Plein in Den Haag een landelijke manifestatie plaats met als motto: Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Het evenement wordt gepresenteerd door Katja Schuurman en er zijn optredens van onder meer Hind, Ernst Jansz, Edsilia Rombley en Huub van der Lubbe. De SP zal duidelijk vertegenwoordigd zijn en roept iedereen op om het pleidooi voor een humaan asielbeleid en een generaal pardon te ondersteunen.

Lees verder
29 oktober 2006

Fusie Essent en Nuon voorlopig niet ten koste van de huishoudens

Essent en Nuon hebben plannen te fuseren. De fusie leidt mogelijk tot kartelvorming, en dat betekent: geen concurrentie en dus geen goedkope energienota's maar gepeperde rekeningen voor Nederlandse huishoudens. De SP vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. De overheid (provincie) is nog altijd grootaandeelhouder van Nuon en als aandeelhouder kan de provincie invloed uitoefenen, zodat deze ontwikkeling wordt gestopt. De fractie zal gedeputeerde Moens maandag hierover aan de tand voelen.

Lees verder
26 oktober 2006

Vuilstortplaats onderzocht na tip SP

De provincie gaat milieuonderzoek doen bij de vuilstortplaats in Hippolytushoef. Een en ander in reactie op een vraag van de SP. Het onderzoek zal plaats hebben in november.

Lees verder
19 oktober 2006

Geen bedieningsbouwsel op Willem I-Sluis

Blijkens berichten van omwonenden van de Willem I-Sluis in Amsterdam-Noord gaat er een bedieningshuis midden op de sluisdam van de Willemsluis gebouwd worden. Wat een ieder het meest verbaast, is het feit dat de provincie zelf de aanvraag voor de bouw en de benodigde vergunningen heeft gedaan. De SP schaart zich achter de omwonenden die van mening zijn dat het bedieningshuis eenvoudig overal elders op de wal kan worden geplaatst. De gekozen plaats is de minst aangewezen plek. De SP gaat gedeputeerde Mooij om opheldering vragen.

Lees verder
12 oktober 2006

SP wil nieuwe milieuvergunning Corus kunnen bespreken

Staalbedrijf Corus uit IJmuiden heeft bij de provincie een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Het afgeven van dergelijke vergunningen gaat buiten Provinciale Staten om. Het is een taak van het provinciebestuur en niet van de statenleden. Dat kan zo wezen, de SP neemt daar in dit geval geen genoegen mee en wil dat over de aanvraag ook statenfracties hun zegje kunnen doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier