h

Nieuws uit 2006

16 november 2006

Provincie doet niets aan reïntegratie

Onlangs hebben de als gevolg van de reorganisatie boventallig verklaarde provinciale medewerkers een brief gezonden aan de leden van de statencommissie FBO. Eén van de onderwerpen in de brief van de boventalligen was het gemis aan reïntegratieactiviteiten van de provincie Noord-Holland. Naar aanleiding van dat onderwerp zijn in de commissie FBO vervolgens vragen gesteld. De beantwoording van die vragen door de verantwoordelijk gedeputeerde riep de nodige commotie op bij de aanwezige boventalligen onder het publiek. Reden voor de fractie van de SP om ook nog eens schriftelijk vragen te stellen.

Lees verder
14 november 2006

Groenlinks overbodig, SP noodzakelijk

Een paar weken terug analyseerde Bart Tromp in een column de verschillende politieke partijen. Hij kwam tot de conclusie dat Groenlinks overbodig is en de SP noodzakelijk. Want, schreef hij, Groenlinks heeft geen eigen geluid, terwijl de SP dat wel heeft, een geluid bovendien dat noodzakelijk is, wil de samenleving leefbaar blijven.

Lees verder
14 november 2006

Stop de marktwerking in het OV

Aanstaande woensdag wordt over heel Nederland actie gevoerd door de werknemers in het Openbaar Vervoer (OV). Doel van de actie is: het tegenhouden van de door het kabinet voorgestelde privatisering van het gemeentelijk OV. De SP is tegen het privatiseren van het OV. Privatisering betekent nl dat je straks als overheid (vrijwel) niets meer te zeggen hebt over frequentie, aantal lijnen, de prijs van de ritten en zo voort. De SP schaart zich dus achter de actievoerders.

Lees verder
13 november 2006

Geen nieuwbouw aan de Dreef maar aan de Schipholweg

De plannen van de provincie voor de nieuwbouw naast het huidige provinciehuis krijgen veel kritiek, van omwonenden en van gemeentebestuur en gemeenteraad. Tegelijkertijd gaat de bouw van het nieuwe Haarlemse gemeentehuis aan de Schipholweg niet door. Combineer die twee gegevens, zegt de SP, en ga nieuwbouw voor de provincie plegen op de laatstgenoemde locatie. Daar is de provincie niemand tot last, het straatbeeld ligt minder gevoelig en de provincie is daar ook nog eens goed bereikbaar. De SP heeft dit voorgesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 13 november. He voorstel haalde niet voldoende steun. Het heeft er dus alle schijn van dat de provincie tot in st juttemis midden in de dure procedures zal zitten.

Lees verder
12 november 2006

Theaterkrediet in stand houden

De provincie wil per 2007 de subsidieverordening theaterkrediet stopzetten. Deze verordening is ooit ingesteld om scholen te stimuleren iets aan cultuur te doen. Als reden wordt genoemd dat de administratieve afhandeling veel kost terwijl het hier om een altijd klein subsidiebedrag gaat. Kortom, de verhoudingen zijn zoek, volgens de provincie. De SP is van mening dat de verordening moet blijven bestaan, omdat de scholen er graag gebruik van maken en er dus duidelijk wel degelijk een stimulerende werking van deze verordening uitgaat.

Lees verder
11 november 2006

Provincie is er ook voor autistische jongeren

Het aantal jongeren met een autistische storing neemt toe, als gevolg van het feit dat er steeds meer bekend wordt over deze storing. Maar het hulpaanbod voor deze jongeren, met name als ze ouder zijn dan 18 en dus niet langer onder de jeugdzorg vallen, is gering. De overheid heeft er geen speciaal beleid voor ontwikkeld. Alles wat op dit gebied wordt gedaan is particulier initiatief en dat is weer afhankelijk van giften, fondsenwerving en subsidie. In Noord-Holland worden aanvragen van subsidie voor projecten op en om autistische jongeren niet in behandeling genomen. De provincie zegt doodleuk: wij hebben geen beleid en dus kennen wij ook geen subsidie toe. De SP vindt dat onterecht en wil dat de provincie beleid ontwikkelt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier