h

Theaterkrediet in stand houden

12 november 2006

Theaterkrediet in stand houden

De provincie wil per 2007 de subsidieverordening theaterkrediet stopzetten. Deze verordening is ooit ingesteld om scholen te stimuleren iets aan cultuur te doen. Als reden wordt genoemd dat de administratieve afhandeling veel kost terwijl het hier om een altijd klein subsidiebedrag gaat. Kortom, de verhoudingen zijn zoek, volgens de provincie. De SP is van mening dat de verordening moet blijven bestaan, omdat de scholen er graag gebruik van maken en er dus duidelijk wel degelijk een stimulerende werking van deze verordening uitgaat.

Het is waar dat de administratieve afhandeling het afgelopen jaar veel heeft gekost. Daar is een duidelijke reden voor: tot aan vorig jaar boog een door de provincie gemandateerde cultuurconsulent zich over deze afhandeling. Kosten waren minimaal en het ging dus hartstikke goed. Vervolgens bleek dat deze wijze van werken niet rechtmatig is, in de ogen van accountants. De provincie mag dit soort taken niet mandateren, aldus boekhoudersregels. Dus ging de provincie het dit jaar zelf doen en toen bleek opeens dat een en ander heel veel tijd (en dus geld) kostte en dat er zich diverse ambtenaren over moesten buigen. Te veel tijd, vond de provincie, en dus willen ze deze verordening stopzetten. Nou is het gekke, dat de provincie meer subsidieverordeningen heeft waarbij er kleine bedragen worden uitgedeeld. Daarvan zegt de provincie niet: stopzetten. Kortom, er wordt zeer selectief een verordening uitgehaald en dat is er nou net eentje die wel veel effect heeft.
Het stopzetten van de verordening is bovendien niet in lijn met de Cultuurnota waarin hoog wordt opgegeven van het belang van cultuureducatie op scholen. En dan nog iets: dat de afhandeling dit jaar zo veel kostte kan ook het gevolg zijn van de reorganisatie waar de provincie middenin zit. Vanwege een traag werkende organisatie een mooie maatregel de nek omdraaien, is idioot vindt de SP.
De fractie was van plan bij de begrotingsbehandeling een motie in te dienen tot behoud van het krediet. Maar dat bleek niet meer nodig, ook andere partijen waaronder de collegepartijen vonden het stopzetten te gek. En het unieke gebeurde: er werd een motie aangenomen van de collegepartijen die geen dekking had. Voor de SP een normale zaak, maar de SP krijgt dan ook altijd te horen: geen dekking dus we steunen hem niet. In dit geval ging dat dus anders. De motie werd vrijwel unaniem gesteund.

U bent hier