h

Geen nieuwbouw aan de Dreef maar aan de Schipholweg

13 november 2006

Geen nieuwbouw aan de Dreef maar aan de Schipholweg

De plannen van de provincie voor de nieuwbouw naast het huidige provinciehuis krijgen veel kritiek, van omwonenden en van gemeentebestuur en gemeenteraad. Tegelijkertijd gaat de bouw van het nieuwe Haarlemse gemeentehuis aan de Schipholweg niet door. Combineer die twee gegevens, zegt de SP, en ga nieuwbouw voor de provincie plegen op de laatstgenoemde locatie. Daar is de provincie niemand tot last, het straatbeeld ligt minder gevoelig en de provincie is daar ook nog eens goed bereikbaar. De SP heeft dit voorgesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 13 november. He voorstel haalde niet voldoende steun. Het heeft er dus alle schijn van dat de provincie tot in st juttemis midden in de dure procedures zal zitten.

Tegen de plannen voor de nieuwbouw aan de Dreef zijn ettelijke bezwaarschriften ingediend, waarvan de behandeling maanden zo niet jaren in beslag zal nemen. Want het verzet is zo hevig dat de mensen die bezwaar hebben zeker in beroep zullen gaan. als ze niet het antwoord krijgen wat ze willen.
De SP is ook tegen de nieuwbouw. Het plan is namelijk voor alles veel te duur. (Over smaak valt niet te twisten, dus spreken we ons hier niet uit over al of niet passen in het straatbeeld van het ontwerp.) Er lijkt bovendien niet goed over nagedacht te zijn: zo worden er arbeidersplaatsen gecreeerd voor 1500 mensen terwijl het aantal mensen bij de provincie net tot 1000 is teruggebracht. De SP is al met al van mening dat de provincie moet stoppen met het maken van plannen voor deze locatie. Veel beter is de nieuwbouw neer te zetten op de vrij gekomen locatie aan de Schipholweg. Deze locatie is tijden lang bestemd geweest voor het nieuw te bouwen gemeentehuis van Haarlem. Kort geleden echter werd bekend dat de bouw niet doorging. De SP vindt dat de provincie deze kans moet grijpen en aldus tegelijkertijd een eind maken aan de blijkens de voortdurende opwinding onzalige Dreefplannen.

U bent hier