h

Nieuws uit 2006

2 oktober 2006

Onderhandeling aandelenaankoop Nuon onder vuur

Al enkele maanden lang is de provincie aan het onderhandelen met de provincie Friesland over hun Nuon-aandelen. Noord-Holland wil ze graag overnemen, want dan blijft Noord-Holland grootaandeelhouder ook als Nuon fuseert met Essent. De vraag is: willen Provinciale Staten dat eigenlijk wel? Moet de provincie dit niet eerst bespreken met PS?

Lees verder
2 oktober 2006

Kerngaswolk bij Petten?

In 2001 schijnt een radioactieve gaswolk ontsnapt te zijn uit de installatie bij Petten. Dat werd bij een open dag in 2005 'opeens' ontdekt. De SP wil weten hoe dat kan en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
2 oktober 2006

Nee, nee en nog eens nee tegen Wieringerrandmeer

Afgelopen maandag is een meerderheid van PS akkoord gegaan met een partiële (gedeeltelijke) herziening van het streekplan Noord-Holland Noord. Deze herziening moet het uiteindelijke plan voor de aanleg van het Wieringerrandmeer mogelijk maken. De SP fractie stemde tegen deze herziening, omdat de SP geen voorstander is van het plan.

Lees verder
2 oktober 2006

Invoering OV-Chipkaart moet worden uitgesteld

Vorige week werd bekend dat in het zuidelijk deel van Noord-Holland in 2007 voorlopig nog de strippenkaart zal gelden. In de rest van de provincie wordt per 1 januari de OV-Chipkaart ingevoerd. De SP is nooit voorstander geweest van de OV-Chipkaart. Het systeem kent vele haken en ogen waar de uitbater vooralsnog geen antwoord op heeft.

Lees verder
2 oktober 2006

Waterschap Rijnland moet extreme verhoging opstalrecht afblazen

De enorme woonlastenstijging van 2500 huishoudens langs de ringdijk rond de Haarlemmermeer door verhoging van opstalrechten moet worden teruggedraaid. Dat bepleiten SP-Kamerlid Arda Gerkens en de statenfractie SP Noord-Holland. Het waterschap Rijnland verhoogde na een fusie met twee andere waterschappen de opstelrechten met duizenden euro’s per jaar.

Lees verder
1 oktober 2006

Waarom reist de provincie naar China

Begin september is een grote provinciedelegatie uit China teruggekeerd. Met uitzondering van Hooijmaijers die aan de reis nog een zakelijke trip naar Hong Kong plakte. Het doel van de reis was economisch: China interesseren voor Noord-Holland.
.

Lees verder

Pagina's

U bent hier