h

Nieuws uit 2006

30 november 2006

Bij de Broekervaart heeft ook CDA geblunderd

Op de Noord-Hollandse CDA-site staat een stuk over de Broekervaartactie van de SP. Het CDA vindt de actie om de Broekervaartbruggen open te houden, onzinnig geweest: 'mosterd na de maaltijd'. Het CDA had namelijk al bewerkstelligd, zo staat er, dat de voorgenomen sluiting van de vaart (via het niet meer onderhouden en beheren van drie bruggen op en om Broek en Waterland) was uitgesteld tot januari 2007. Dat klopt, maar wat niet klopt is de conclusie die het CDA daaraan verbindt, in dit stuk althans, dat de actie van de SP ‘dus’ overbodig was. Niets is minder waar. De SP-actie ging niet over 2006 maar over de jaren 2007 en verder. Dat ook na januari 2007 de bruggen gewoon open zouden blijven werd pas bekend in oktober 2006, drie maanden nadat de SP de actie was begonnen en een maand nadat de SP de actie had afgesloten. De SP-actie had dus wel degelijk zin en was ook goed getimed.

Lees verder
28 november 2006

In Najaarsnota mist bijstelling reorganisatie

Op 27 november is de najaarsnota van de provincie behandeld. In de najaarsnota worden traditioneel de bijstellingen opgenomen van de bedragen in de begroting van 2006. Een over het algemeen niet al te spannend stuk. Maar aan de najaarsnota van dit jaar kleeft iets vreemds. Namelijk: geen woord over de provinciale reorganisatie, terwijl uit andere bronnen te halen valt dat de reorganisatie vele malen duurder uit zal vallen dan is begroot. Moet je dat gegeven dan niet in de nota opnemen, was de vraag die Graatsma van de SP gisteren bij de behandeling van de najaarsnota aan de gedeputeerde stelde. Het antwoord was nee, we zijn nog bezig, het reorganisatieproces is nog niet afgerond. Maar dat geldt voor meer posten in de najaarsnota, en bij die onderwerpen worden tussenstanden wel degelijk gemeld. Een onbevredigend antwoord kortom.

Lees verder
24 november 2006

Geen 100%-controles op Schiphol

Afgelopen week berichtten de media dat een aantal Surinaamse belangenorganisaties bij de rechtbank in Den Haag een verbod hebben geëist van de 100%-controles op Schiphol. De SP wil weten wat de provincie van het 100%onderzoek vindt en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
24 november 2006

Provinciale Sinterklaas discrimineert

De provincie heeft alle personeelsleden, waaronder zij die net in dienst zijn, een geschenk gegeven, in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 100,- . De provincie motiveert de gift met de mededeling dat het collegeprogramma goed is uitgevoerd en dat dus een bedankje op zijn plaats is. Tot onze stomme verbazing heeft de provincie de boventalligen overgeslagen, ook al zijn zij nog steeds in dienst van de provincie en hebben ook zij tot 2006 tot volle tevredenheid van een ieder meegewerkt aan het uitvoeren van het collegeprogramma. De zoveelste fout die de provincie bij de reorganisatie maakt. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
22 november 2006

Provincie bewijst: fors saneren geeft ellende

Veel medewerkers die door de provincie als gevolg van de reorganisatie boventallig zijn verklaard, maken bezwaar. Uit door de provincie verstrekte gegevens blijkt een stijgende lijn van het aantal bezwaar- en beroepschriften. In geen enkel geval is de wettelijke afdoeningtermijn van 10 weken gehaald. De gemiddelde behandelingstermijn stijgt met stip. Ook blijkt dat steeds meer medewerkers het niet eens zijn met de door de provincie genomen beslissingen op het gebied van personeelsbesluiten: een verontrustende zaak.

Lees verder
16 november 2006

Hoe zit het met veiligheid bij centrale bediening brug

Maandagavond kwam een binnenvaartschip in aanvaring met de spoorbrug over de Zaan, met als gevolg dat tot diep in de nacht geen treinverkeer mogelijk was tussen Hoorn, Purmerend, Zaandam, Amsterdam en Schiphol. Volgens de schipper is de brug te vroeg dichtgedraaid. De SP wil weten hoe het zit en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier