h

Provincie doet niets aan reïntegratie

16 november 2006

Provincie doet niets aan reïntegratie

Onlangs hebben de als gevolg van de reorganisatie boventallig verklaarde provinciale medewerkers een brief gezonden aan de leden van de statencommissie FBO. Eén van de onderwerpen in de brief van de boventalligen was het gemis aan reïntegratieactiviteiten van de provincie Noord-Holland. Naar aanleiding van dat onderwerp zijn in de commissie FBO vervolgens vragen gesteld. De beantwoording van die vragen door de verantwoordelijk gedeputeerde riep de nodige commotie op bij de aanwezige boventalligen onder het publiek. Reden voor de fractie van de SP om ook nog eens schriftelijk vragen te stellen.

Diverse partijen hebben in de pauze en na afloop van bovengenoemde commissievergadering mondeling vragen aan de boventalligen gesteld. De SP heeft dat ook gedaan en heeft ook nog maar eens het ontwerp van het sociaal jaarverslag 2005 bestudeerd. Wat bleek? Er wordt in dat verslag nauwelijks gesproken over reïntegratie-inspanningen van de provincie. Bij de begrotingsbehandeling van 13 november waarbij ook de reorganisatie ter sprake kwam, ontkende de verantwoordelijk gedeputeerde bij hoog en bij laag dat de provincie wellicht haar taak had laten liggen. De feiten (het sociaal jaarverslag) spreken echter anders. De feiten wijzen veel meer op een gelijk van de boventalligen. Hoe zit het nu? Omdat de gedeputeerde in de antwoorden op schriftelijke vragen over het algemeen iets meer zijn best doet, heeft de SP schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen

U bent hier