h

Steun de kleine dorpswinkels in plaats van de 'bonmarché's'

3 oktober 2006

Steun de kleine dorpswinkels in plaats van de 'bonmarché's'

De SP is tegen het klakkeloos ondersteunen door de provincie van grote detailhandelvestigingen buiten de bebouwde kom. De provincie zou zich in moeten zetten voor de kleine dorpswinkels.

De laatste jaren zijn steeds meer kleine winkeliers en postagenten weggetrokken uit de dorpen. Ook op de stations worden loketten gesloten en in plaats daarvan worden kaartjesautomaten geplaatst. Het platteland is daar de dupe van. De overheid, ook de provinciale, moet er alles aan doen om deze voorzieningen voor het platteland te behouden.

De provincie wil grote detailhandelvestigingen buiten bebouwde kom toestaan, althans dat valt op te maken uit de nota die op 2 okotber in de commissie Ele werd behandeld. De SP is er tegen. Dit gaat namelijk ten koste van de dorpswinkels, die nu al amper het hoofd boven water kunnen houden. Bovendien, meubelboulevards zijn uit. Veel groot opgezette winkelboulevards, zoals b.v. Beverwijk/ Hoorn/ Alkmaar en ook in andere steden, verliezen hun aantrekkelijkheid. Het idee van de provincie komt dus eigenlijk 20 jaar te laat. Het winkelende publiek zoekt het vooral in de gezelligheid van de stad. Winkeliers die zich hebben gevestigd in grote winkelcentra’s kunnen het tegenwoordig amper volhouden. Leegstand en verpaupering is het gevolg.

De SP is tegen het spekken van projectontwikkelaars die vaak achter deze centra schuil gaan. De SP wil veel liever investeren in de kleine dorpswinkels. Er zou veel meer moeten worden gedaan aan de behoefte van de doorsnee burger, jong en oud, in onze samenleving. En die is niet langer: het bezoeken van een grote hal buiten de stad. Jong zoekt het in de snelle hap en de ouderen in het gezellig 'statten', zoals winkelen in de stad op het platteland vaak wordt genoemd.

U bent hier