h

Provincie leeft provinciale CAO niet na

12 oktober 2006

Provincie leeft provinciale CAO niet na

In het collegeprogramma van 2003 staat dat de provincie van een organisatie met 1500 ambtenaren terug wil naar een organisatie met 1000 ambtenaren. Kortom, het nieuwe college wilde reorganiseren. De SP heeft de aangekondigde reorganisatie vanaf het begin met argusogen gevolgd. Niet zonder reden: de provinciale organisatie had in de jaren negentig ook al gereorganiseerd. Kort daarna nog weer een nieuwe afkondigen, dat levert geheid problemen op. En die problemen kwamen er, niet omdat de organisatie reorganisatiemoe was, nee, het provinciebestuur maakt de problemen: de directie (gesanctioneerd door het provinciebestuur) maakt fout op fout, met frustraties voor het personeel (en de boventallig verklaarden) tot gevolg. Fouten waarover de SP op haar site zoveel mogelijk rapporteert.

Naar nu blijkt is het aantal fouten dat gemaakt wordt, nog niet compleet: in de CAO van de provinciale ambtenaren staat dat een college in het geval van een reorganisatie moet zorgen voor een competentiemanagement en voor een zogenaamde employability. Moeilijke termen die feitelijk niet anders willen zeggen dan: een reorganisatie moet eerlijk verlopen, de boventallig verklaarde werknemers moeten de kans krijgen over te stappen in de nieuwe organisatie. Uit de antwoorden op vragen van de SP hierover blijkt dat het provinciebestuur dit heeft nagelaten. Het zoveelste bewijs dat het bestuur bij de reorganisatie belangrijke steken heeft laten vallen en nog steeds laat vallen.

Schriftelijke vragen over organisatieontwikkeling
Schriftelijke vragen over modern personeelsbeleid

U bent hier