h

Schiphol moet niet groeien, maar reorganiseren.

2 oktober 2006

Schiphol moet niet groeien, maar reorganiseren.

Vorige week is in een gezamenlijke commissievergadering de middellange termijn visie van de Provincie Noord-Holland op de toekomst van de luchthaven Schiphol besproken. Het was de zoveelste sessie in een reeks die dit voorjaar is gestart. Voor een groot deel was het een herhaling van zetten en dus: voor de meeste partijen ligt de nadruk nog altijd op de financieel economische groei van Schiphol. Dit ondanks de goede voornemens -eerder uitgesproken- de leefbaarheid en het milieu meer aandacht te geven door bijvoorbeeld groenprojecten te versnellen.

De SP vindt dat financieel economische belangen van de luchthaven niet zwaarder mogen wegen dan die van de omwonenden als het gaat om de leefbaarheid en het milieu. Zolang de ongebreidelde financieel economische groei de doelstelling blijft, is het een illusie om te denken dat die groei niet ten koste kan gaan van de omgeving. Schiphol moet niet groeien, maar reorganiseren.

U bent hier