h

De affaire rond Wieringse en de Zaanse burgemeesters

6 oktober 2006

De affaire rond Wieringse en de Zaanse burgemeesters

De inspectie van het ministerie van VROM heeft afgelopen weken onderzocht of Jan Baas, die genomineerd was als de nieuwe burgemeester van Zaanstad, in 1997 bij de bouw van zijn Wieringense huis en garage in de tijd dat hij in Wieringen burgemeester was, integer heeft gehandeld. De Vrom-inspectie constateert dat er niets onrechtmatigs op en om Baas valt te ontdekken. De gemeenteraad van Zaanstad wil hem echter niet langer als burgemeester.

De gemeenteraad trok unaniem de voordracht in. Volgens de Zaankanters zou de kwestie rond de bouwvergunning van zijn eigen huis hem nog jaren nagedragen worden. Bovendien twijfelt de raad aan zijn bestuurlijke kwaliteiten, aldus het Noordhollands Dagblad van 6 oktober 2006.

De fractie van de Provinciale Staten van de SP is er nooit op uit geweest de benoeming van Baas in Zaanstad tegen te houden. Onze doelstelling is altijd geweest die mensen te steunen die zich inzetten voor goed functionerend openbaar bestuur, in dit geval op Wieringen. Wij konden de resultaten van hun onderzoek niet negeren. Dat er sprake is in het algemeen van bestuurlijke misstanden in de tijd dat Baas er burgemeester was, blijkt uit het onderzoek van de VROM inspectie.

Twee jaar terug klopten twee inwoners van Wieringen bij de SP aan. Zij vertelden dat het bestuurlijk goed mis was op Wieringen en dat het uitgeven van bouwvergunningen niet volgens de regels verliep. Zij konden hun beweringen ondersteunen met harde feiten verkregen uit diepgaand onderzoek. Hun dossier ging ook naar de commissaris van de koningin, Borghouts. Deze deed wat hij moest doen en wendde zich tot de gemeente Wieringen. Die zette hem op het verkeerde been door de feiten als onwaar te bestempelen. Borghouts liet weten dat hij geen reden zag voor verder onderzoek.

Inmiddels was op Wieringen een andere burgemeester benoemd, mevrouw Lont. Toen deze zich na een jaar ziek melde, kwam de hele Wieringse affaire in een stroomversnelling. Lont werd op non-actief gesteld, zeer waarschijnlijk omdat zij tot de ontdekking was gekomen dat er iets niet pluis was binnen de gemeente. De gemeenteraad wil haar kwijt, ondanks massale steunbetuigingen van de Wieringers. Wieringen kreeg een waarnemend burgemeester.

Ongeveer tegelijkertijd bleek dat de heer Baas had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in Zaanstad. De gemeenteraad van Zaanstad ziet nu van zijn benoeming af en Baas blijft burgemeester van Enkhuizen.

Nieuwe burgemeester voor Zaanstad in opspraak

U bent hier