h

Op de plaats rust voor gemeentelijke herindelingen

12 december 2006

Op de plaats rust voor gemeentelijke herindelingen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn een procedure gestart die kan leiden tot de herindeling van verschillende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Hoe die herindeling er precies uit komt die zien is nog de vraag. De SP is niet per definitie tegen herindelingen, maar groter is niet automatisch beter en een bewezen draagvlak onder de inwoners is voor de SP essentieel. De provincie houdt een enquête waarin u uw mening kan geven over de herindeling in de Gooi en Vechtstreek.

Bij het opheffen van een gemeente is volgens de SP het laatste woord aan de inwoners via een referendum. Vaak echter meent de gemeenteraad de wijsheid in pacht te hebben en wordt er slecht of helemaal geen notie genomen van wat de bevolking echt wil. Gemeentelijke herindelingen worden van bovenaf begonnen en niet door de lokale bevolking zelf.

Gemeentelijke herindelingen brengen doorgaans niet wat de voorstanders beloven. Nieuwe, vergrote gemeenten zijn helemaal niet beter te besturen dan de oude. Voor de inwoners van de samengevoegde gemeente is een herindeling een ingrijpende zaak. De afstand naar het gemeentehuis neemt toe en de belastingen stijgen. Het besturen van een gemeente is mensenwerk en dient door de inwoners te worden herkend. Dat lukt niet met een gemeentehuis op 20 km afstand. Toch worden herindelingen soms als noodzakelijk gezien omdat de bestaande gemeentes niet zelfstandig het hoofd boven water kunnen houden. Provincies zouden echter eerst goed moeten kijken of zo'n gemeente niet op een andere manier geholpen kan worden.

Vlak over de provinciegrenzen is de provincie Utrecht bezig met de gemeentelijke herindeling van het Vecht- en Plassengebied. Daar stemde de SP-fractie tegen het starten van een zogenaamde ARHI-procedure (ARHI staat voor Algemene Regels HerIndeling). Een procudure die volgens de Utrechtse SP-fractie gemeentes een gedwongen herindeling kan opleveren.

Enquête Gemeentelijke Herindeling Gooi en Vechtstreek
Achtergrondinformatie van de provincie
Nieuwsbericht van de SP Utrecht over ARHI-procedure

U bent hier