h

Provincie Noord-Holland wil groter groeien

21 december 2006

Provincie Noord-Holland wil groter groeien

Provincie Noord-Holland wil dat de Antilliaanse eilanden Sint Eustatius, Bonaire en Saba onder de provincie gaan vallen. De provincie kwam op het idee toen de eilanden dit najaar een akkoord hadden gesloten over een nieuwe status. De provincie heeft een brief aan het kabinet gestuurd om dit formeel te regelen.

De Antillen hebben dit najaar een nieuwe status gekregen, ze zijn een soort gemeente van Nederland geworden met eigen burgemeesters. Er zullen Nederlandse wetten gaan gelden. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland vindt dat provincies een belangrijke rol in het Nederlandse staatsbestel spelen en dat de Antillianen van die voordelen moeten kunnen profiteren.

Als een dergelijke constructie betekent dat de provincie zich ook echt sterk maakt voor de Antilliaanse gemeenschap, dan is er niets mis mee, vindt de SP. Tot nu toe echter heeft de SP daar weinig van gemerkt. Toen een jaar terug het kabinet met het plan kwam om amok makende Antillianen in Nederland meteen ‘terug’ te sturen naar ‘hun’ land van herkomst, stond Borghouts met zijn GS-leger niet op het Binnenhof met actiepamfletten. En dat is gek, want ook toen had Noord-Holland al een grote Antilliaanse gemeenschap binnen haar grenzen en deze maatregel die het kabinet zich had voorgenomen was uitgesproken discriminerend richting deze Noord-Hollandse medeburgers.

Als de provincie met profiteren bedoelt dat de Antillen om de zoveel tijd een delegatie statenleden mogen fêteren op kosten van de provincie (en dus de Noord-Hollander), dan is de SP ronduit tegen. En dat ook als Provinciale Staten er maar een enkele maal heen gaat, bijvoorbeeld bij de plechtige overhandiging van de Noord-Hollandse vlag aan deze Antilliaanse eilanden. Daar is geen bezwaar tegen als de PS-leden die reis op eigen kosten maken, maar dat zal -helaas- vast en zeker niet het geval zijn.

U bent hier