h

SP wil dat Veiligheidsraad onderzoek doet naar bruggen

20 december 2006

SP wil dat Veiligheidsraad onderzoek doet naar bruggen

In Zaanstad zijn bij een- en dezelfde brug recent in korte tijd verschillende aanvaringen geweest. Deze brug wordt sinds kort op afstand bediend. De SP denkt dat het een met het ander te maken heeft.

Deze brug is niet de enige brug in Noord-Holland die op afstand wordt bediend. Er zijn er meer. Het zou vindt de SP, daarom een goed idee zijn, om de veiligheid van het op afstand besturen eens grondig te laten onderzoeken. De SP heeft de Commissaris van de Koningin gevraagd voor dit onderzoek de Veiligheidsraad in te schakelen.


Brief aan de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland

Hem, 19 december 2006

Geachte heer Borghouts,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn recent in Zaanstad bij een- en dezelfde brug aanvaringen geweest. Deze brug wordt sinds kort op afstand bediend, wij denken dat het een met het ander te maken heeft. Het is niet de enige brug in Noord-Holland die op afstand wordt bediend. Er zijn er meer. Het zou ons inziens daarom een goed idee zijn, om de veiligheid van het op afstand besturen eens grondig te laten onderzoeken.

Van de Onderzoeksraad voor veiligheid hoorden wij dat onder andere een Commissaris van de Koningin de opdracht kan geven tot een onderzoek door de veiligheidsraad. Statenleden kunnen dat niet, dat is duidelijk. Vandaar nu ons verzoek aan u: bent u bereid de veiligheidsraad een onderzoek te laten doen naar de veiligheid rondom op afstand gestuurde (spoor-)bruggen.

In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,

Namens de SP-fractie
Bert Putters

U bent hier