h

Nieuws uit 2011

30 juni 2011

Distriport in alle openheid bespreken

Wanneer Distriport besproken wordt, mag dit onder geen voorwaarde achter gesloten deuren gebeuren. Vorige week verbrak de provincie de banden met twee particuliere projectontwikkelaars. Maandag kwamen er geheime stukken boven water, waaruit in ieder geval duidelijk werd dat oud-gedeputeerde Hooijmaijers een zeer dubieuze rol heeft gespeeld. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Ik heb totaal geen behoefte om dit onderwerp achter gesloten deuren te bespreken. De mensen in Noord-Holland moeten ook weten of de provincie weer voor miljoenen het schip in gaat. Het is tenslotte hun geld dat kan verdwijnen.”

Lees verder
9 juni 2011

Compenseer busreizigers bij invoering ov-chipkaart

De SP wil dat Gedeputeerde Staten er voor zorgen dat busreizigers hun niet gebruikte strippen vergoed krijgen als de ov-chipkaart verplicht wordt op 30 juni. Dat stelt de partij in een serie schriftelijke vragen aan het college. Tot nu toe is hier door Gedeputeerde Staten niet in voorzien. Volgens de SP is dat wel nodig, omdat inwoners slechts een korte tijd hebben om de strippen op te maken.

Lees verder
31 mei 2011

Invoering ov-chipkaart op 30 juni moet beter

De SP in Provinciale Staten wil dat Gedeputeerde Staten de Noord-Hollandse busreiziger beter informeren over het afschaffen van het gebruik van de strippenkaart op 30 juni 2011. Wij willen ook dat de provincie de actie om met korting een ov-chipkaart aan te kunnen schaffen klantvriendelijker invult.

Lees verder
25 mei 2011

Nooit meer snoepreisjes

De SP vindt dat de provincie moet bezuinigen op de faciliteiten die er zijn voor statenleden en gedeputeerden. Faciliteiten die worden betaald van gemeenschapsgeld. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De provincie is in de periode 2007-2011 door onkunde een berg spaargeld van Noord-Hollanders kwijtgeraakt, zoals de 78 miljoen euro aan ‘IJsland’. De provincie, in de nieuwe samenstelling, moet laten zien dat ze nu echt zuinig zal zijn op de centen van de Noord-Hollanders en die dus niet gaat uitgeven voor allerlei zaken om het werk van gedeputeerden en statenleden plezieriger te maken. In onze notitie doen we hiertoe voorstellen."

Lees verder
20 mei 2011

Thuiszorg is meer dan schoonmaken

SP en GroenLinks willen dat de provincie gaat onderzoeken of thuiszorgmedewerkers nog wel de opdracht mee krijgen te signaleren hoe het met hun klant gaat. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Voor 2007 hadden thuiszorgmedewerkers, of in de terminologie van toen medewerkers Huishoudelijke Verzorging, ook een signaleringsfunctie: als een cliënt verslechterde, werd dat doorgegeven en kreeg de cliënt de noodzakelijke hulp. De thuiszorgmedewerker was dus een belangrijke schakel in de ketenzorg. Echter, met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de functie langzamerhand uitgehold, in de ketenzorg is een schakel weggehaald, met als gevolg dat omdat verslechteringen later worden opgemerkt, de zorgkosten alleen maar zullen oplopen. Dat is een hele slechte ontwikkeling en daarom vragen wij de provincie dit te onderzoeken."

Lees verder
9 mei 2011

Provincie moet bezwaar maken tegen salarisverhoging topman Nuon; update

De provincie Noord-Holland moet op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei aanstaande bezwaar maken tegen de salarisverhoging die topman Morelisse heeft gekregen. De SP zal deze oproep doen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 mei. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het is niet alleen een bizarre salarisverhoging, hij is bovendien gedaan zonder instemming van de aandeelhouders.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier