h

Nieuws uit 2011

18 februari 2011

Meldpunt verwaarloosde bushaltes nu al een succes

Het op 2 februari door de SP opgezette meldpunt voor verwaarloosde bushaltes is nu al een succes. De meldingen stromen binnen en de eerste resultaten lijken al in zicht.

Lees verder
17 februari 2011

Provincie moet verslechtering openbaar vervoer Weesp voorkomen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) hebben besloten om te bezuinigen op het openbaar busvervoer in de Gooi en Vechtstreek. Door deze bezuinigingen wordt de bereikbaarheid van onder andere Weesp minder goed. De SP is het niet eens met die bezuinigingen. Wij vinden dat het openbaar vervoer in Noord-Holland prioriteit heeft boven de aanleg van allerlei nieuwe, overbodige en onwenselijke wegen voor de automobilist.

Lees verder
17 februari 2011

SP vraagt inzicht in gebruik van dienstauto door gedeputeerden

De SP heeft commissaris Johan Remkes (VVD) gevraagd om inzicht in de regels over het gebruik van de provinciale dienstauto-met-chauffeur door gedeputeerden.

Lees verder
16 februari 2011

Extra vergadering megastallen voor verkiezingen

Afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) halverwege de behandeling het punt megastallen - grootschalige intensieve veehouderij - en de structuurvisie van de agenda gehaald. Het is zeer ongebruikelijk dat een onderwerp lopende de beraadslagingen wordt ingetrokken.

Lees verder
16 februari 2011

"Valse start PVV? GroenLinks doet lekker mee!"

Op 2 maart zijn er statenverkiezingen, dus wordt het voor veel politici weer eens tijd zich te profileren. Gedeputeerde Heller (GroenLinks) stuurde daarom een uitgebreide brief naar het Noordhollands Dagblad waarin hij een berg kritiek over de PVV uitstort. Hiermee probeert hij zijn eigen partij GroenLinks bij de kiezers in het zonnetje te zetten. Gedeputeerde Heller verwijt de PVV niet te weten waarover ze het heeft of willens en wetens onwaarheden te roepen.

Lees verder
15 februari 2011

Provincie moet meer doen voor veiliger openbaar vervoer

De SP vindt dat het provinciebestuur van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks zich nu eindelijk eens meer moet gaan inzetten om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Wij hebben in deze statenperiode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de veiligheid in het openbaar vervoer in Noord-Holland. Wij hebben Gedeputeerde Staten voorstellen gedaan om de veiligheid voor werknemers en reizigers in het streekvervoer te vergroten. De reactie van het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks was steeds teleurstellend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier