h

Nieuws uit 2011

14 februari 2011

Gedeputeerde Staten hebben geen antwoord op vragen over herindeling Zijpe

Gedeputeerde Heller (GroenLinks) heeft geen antwoord op een aantal vragen die de SP hem stelde over de omstreden herindeling van Zijpe. Deze gemeente, waarvan 63% van de inwoners tegen de fusie met Harenkarspel en Schagen is, wordt tot fusie gedwongen door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In zijn argumentatie voor het fusieplan hanteert het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks een aantal argumenten die het college niet kan onderbouwen, zo bleek na de vragen van de SP.

Lees verder
9 februari 2011

Geen fusie van Zijpe, Harenkarspel en Schagen

De SP vindt dat Gedeputeerde Staten moeten stoppen met de gemeente Zijpe tegen haar wil in te dwingen tot een gemeentelijke herindeling. Het college, bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks, concludeert op basis van een hoop discutabele gegevens dat een fusie van Zijpe met Harenkarspel en Schagen onvermijdelijk is. Daarbij gaat gedeputeerde Bart Heller (GroenLinks) zelfs zover dat hij handelt in strijd met het beleid dat het college zelf heeft vastgesteld voor gemeentelijke herindelingen. De SP is van mening dat deze fusie niet wenselijk is, dat er andere mogelijkheden zijn en vindt dat inwoners te allen tijde in de gelegenheid moeten worden gesteld in een referendum hun mening te geven over een herindelingsplan. De gemeenten Harenkarspel en Schagen en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn echter te laf om de bevolking aan het woord te laten en kiezen er voor de inwoners een ongewenste fusie op te dringen.

Lees verder
2 februari 2011

SP start meldpunt verwaarloosde bushaltes

De provinciale statenfractie van de SP opent een meldpunt waarop inwoners van Noord-Holland “verwaarloosde” bushaltes kunnen melden. Het meldpunt is open van 2 februari t/m 2 maart, de dag van de verkiezingen. Op het meldpunt kunnen inwoners hun klachten kwijt over bushaltes waarvan de provincie Noord-Holland de beheerder is. Deze haltes liggen vaak aan provinciale wegen en zijn soms herkenbaar aan het logo van de provincie en/of een groene kleur van de abri, het bushokje.

Lees verder
2 februari 2011

SP: damherten niet afschieten

Dinsdag 2 februari was SP-statenlid Richard de Graaf te gast in het Radio 1-programma De Gids van de VARA. Hij sprak met presentator Felix Meurders over het spoeddebat dat de SP afgelopen maandag hield over het voornemen van gedeputeerde staten (GroenLinks, PvdA, CDA en VVD) damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen te gaan afschieten.

Lees verder
1 februari 2011

"VVD-feestje in Waterland"

Dinsdag 1 februari heeft commissaris van de koningin Johan Remkes (VVD) oud-gedeputeerde Cornelis Mooij (VVD) aangewezen als waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland. Dit in verband met het aftreden van CDA-burgemeester Jongmans.

Lees verder
1 februari 2011

Redden van Thuiszorg regio Haarlem is ook zaak van provincie

Vorige week bleek dat er problemen zijn bij Viva Thuiszorg die vele WMO-klanten heeft in de regio Haarlem. Het bedrijf zou op het randje van faillissement staan en zou haar thuiszorgmedewerkers om dat te voorkomen gevraagd hebben 20% van hun loon in te leveren. De SP vindt dat de provincie stelling moet nemen in dit conflict. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "De provincie heeft een toezicht houdende taak bij de WMO en moet met de betrokken gemeenten en Viva Thuiszorg om de tafel om te voorkomen dat vele Haarlemmers en Velsenaars gedupeerd worden omdat opeens hun thuishulp niet meer komt en om te voorkomen dat de thuishulpen zelf eenvijfde minder gaan verdienen, want die laatsten zijn niet schuldig e zij mogen de rekening dus ook niet gepresenteerd krijgen.''

Lees verder

Pagina's

U bent hier