h

Nieuws uit 2011

8 november 2011

ENTHOUSIASME TERUGKEER IJSLANDS GELD TE ROOSKLEURIG

Hoeveel geld er vanuit IJsland op de provinciale bankrekening gestort zal worden is nog steeds erg onduidelijk. Gedeputeerde Elisabeth Post zei in antwoord op vragen van de SP: “We kunnen nog niet zeggen of het om een mee- of een tegenvaller gaat.” Eerder liet de gedeputeerde in een persbericht van de provincie weten dat het geld mogelijk eind van dit jaar al zou kunnen komen. SP-statenlid Remine Alberts: “Het is nog maar de vraag of de uitspraak die straks voor Dordrecht en Alphen aan den Rijn gedaan zal worden ook voor de provincie zal gelden. Bovendien is hebben we het hier over een deel van het door de provincie vergokte geld.”

Lees verder
4 oktober 2011

Geen weg door de Bovenkerkerpolder voor golfterrein

De gemeente Amstelveen mag niet zijn zin doorzetten om een weg dwars door de Bovenkerkerpolder aan te leggen. De SP roept het provinciebestuur op om niet nog meer verstoring van het natuur- en stiltegebied te accepteren en de mogelijke aanleg van een weg naar het omstreden golfterrein te blokkeren. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het provinciebestuur heeft eerder het verzet tegen een golfbaan gestaakt, maar nu moet het bestuur niet ook nog een weg ernaartoe accepteren.”

Lees verder
22 september 2011

SP wil opheldering over provinciale fusie

Heeft Commissaris van de Koningin Remkes in een vertrouwelijk overleg met de Tweede Kamerfracties aangedrongen op de snelle fusie van de Randstadprovincies tot één superprovincie? SP fractievoorzitter Remine Alberts: “Hier is opheldering geboden, want eerder had de Commissaris het over goede samenwerking.”

Lees verder
15 september 2011

SP Statenfracties: Groene Hart is Europees landschap

De Statenfracties van de SP in de Groene Hart Provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht pleiten er gezamenlijk voor dat het Groene Hart een Europees Landschap wordt. Utrechts SP-Statenlid Anne-Marie Mineur: ‘Nu het Groene Hart niet langer een Nationaal Landschap is, komt het nog verder onder druk te staan. Dit kan wat de SP betreft niet, het Groene Hart moet groen blijven. De Europese landschapsconventie heeft als doel het bevorderen van de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen. We hopen het gebrek aan visie van het Rijk hiermee te compenseren.’

Lees verder
13 september 2011

Als Nuon nog meer duurzame investeringen stopt, moet terugkoop van het bedrijf overwogen worden

De SP wil dat de provincie Vattenfall die in 2009 Nuon overnam van Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Amsterdam en vele andere kleine lagere overheden, tot de orde roept, nu blijkt dat het bedrijf langzaam maar zeker alle duurzame investeringen afbouwt. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: 'Volgens de overheden, die verkoop voorstonden diende de verkoop van Nuon het algemeen belang omdat Vattenfall zo verschrikkelijk duurzaam was, duurzamer dan Nuon ooit zou kunnen zijn. Dat blijkt dus een verkooppraatje te zijn geweest. Er is niets van waar: 2 jaar na de verkoop is er van de duurzaamheid van Vattenfall nog maar weinig over. Noord-Holland die zich in 2009 als een van de weinige overheden tegen verkoop uitsprak kan dit niet over haar kant laten gaan en moet proberen deze afbouw bij Vattenfall te stoppen.'

Lees verder
13 september 2011

Provincie: wees zuinig met uw monumenten

De SP wil dat de provincie ervoor zorgt dat bij de werkzaamheden die op de Omringdijk plaats vinden, de regels in acht worden genomen. SP-statenlid Colette Sacco: 'Volgens omwonenden is zonder overleg te plegen met omwonenden een asbestopslagplaats ingericht. Dat heeft voor veel onrust gezorgd en dat had voorkomen kunnen worden, als men gedaan had wat in de handleiding staat als je asbest vindt. En dat is nog maar een van de overtredingen die wij horen. De provincie moet kortom nodig een kijkje gaan nemen en zo nodig ook hier schoon schip maken.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier