h

Nieuws uit 2011

4 augustus 2011

Geen Landal-park bij Fort Benoorden

De provincie Noord-Holland moet de bouw van een Landal-recreatiepark tegenhouden. Door de plannen voor de bouw van 83 recreatiewoningen plus de aanleg van een kleine golfbaan wordt inbreuk gepleegd op zowel het UNESCO-werelderfgoed als de ecologische hoofdgroenstructuur.

Lees verder
4 augustus 2011

Provincie moet zich uitspreken tegen huurverhogingsplannen

De plannen van minister Donner zullen ook in grote delen van Noord-Holland gevolgen krijgen. De provincie kan daarom niet doen of die plannen niet bestaan en zal daar dan ook een antwoord op moeten hebben. SP-statenlid Fred Gersteling: “Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen voor huurwoningen: wonen zal heel veel duurder worden, waardoor mensen niet meer de woning kunnen vinden die zij nodig hebben. De provincie zou die plannen dus moeten verwerpen.”

Lees verder
16 juli 2011

Ondanks ontkenning provinciebestuur: negatief advies Wieringerrandmeer bestaat

Ex-gedeputeerde Hooijmaijers is tegen zijn ambtenaren in gegaan en heeft op eigen houtje een advocatenkantoor ingehuurd voor advies over mogelijke staatssteun. Genoeg reden voor de SP-fractie om opnieuw vragen te stellen. Vragenstellers Dago Wellink en Fred Gersteling: “Het wordt steeds moeilijker vol te houden dat hier geen sprake is geweest van bevoordeling van investeerders.”

Lees verder
14 juli 2011

Leeker Woonland opnemen in operatie schoon schip

De SP wil dat ook het project ‘Leeker Woonland’ deel uitmaakt van de operatie ‘schoon schip’ die commissaris van de koningin Remkes afgelopen maandag aankondigde. In de operatie schoon schip worden projecten onderzocht waarbij voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers betrokken is.

Lees verder
12 juli 2011

Signalering blijft op agenda provincie

Op initiatief van de SP en GroenLinks blijft de provincie de kwaliteit van de thuiszorg nauwkeurig volgen. In april heeft de SP samen met GroenLinks een voorstel ingediend om onderzoek te doen naar de verschraling in de thuiszorg. Volgens SP-statenlid Carlien Boelhouwer komen uit alle delen van de provincie signalen dat de thuiszorg aan kwaliteit heeft ingeboet.

Lees verder
7 juli 2011

REGIE DISTRIPORT WEGHALEN BIJ PROVINCIEBESTUUR

Door de uitvoering van Distriport weer naar zich toe te trekken heeft het provinciebestuur - Gedeputeerde Staten - een beslissing genomen waarvan de gevolgen mogelijk zeer vergaand zijn. Daarom is het van het grootste belang dat het bestuur dit vanaf nu niet meer op eigen houtje doet. Maandag zal de SP dit voorstel tijdens een interpellatiedebat in de vergadering van Provinciale Staten gedaan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier