h

Nieuws uit 2011

9 maart 2011

Meer service nodig voor ov-chipkaart

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten er voor zorgen dat inwoners in de Noordkop en in West-Friesland dicht bij huis terecht kunnen voor alle handelingen met de ov-chipkaart. Dat vindt de SP in Provinciale Staten van Noord-Holland. Nu moeten inwoners van bijvoorbeeld Den Helder en Enkhuizen in bepaalde gevallen helemaal naar Alkmaar reizen.

Lees verder
1 maart 2011

SP doet mee aan debat op Texel

Afgelopen weekend organiseerde de VVD een debat op Texel. De SP was in eerste instantie niet uitgenodigd, maar kon vervolgens toch aanschuiven. PVV was wel uitgenodigd, maar kwam uiteindelijk niet opdagen. "Als je een proteststem wilt laten horen, stem dan op ons, dan is je stem tenminste niet verloren,” aldus Remine Alberts.

Lees verder
28 februari 2011

Succesvol SP-protest tegen fusie drie provincies

Vorige week donderdag, 24 februari, organiseerde de SP op de dijk bij Zeewolde, ten noorden van het eiland De Dode Hond, een ludiek protest tegen een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, ook bekend als de Noordvleugelprovincie.

Lees verder
28 februari 2011

Gebruik dienstauto door gedeputeerden onder de pet

Het lijkt er sterk op dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het gebruik van de dienstauto door gedeputeerden onder de pet wil houden. Pogingen van de SP om hierin inzicht te krijgen blijven nu al bijna twee weken onbeantwoord door het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks.

Lees verder
27 februari 2011

Gasboring mag geen gevolgen hebben voor natuurgebied

Op dit moment wordt een bestemmingsplan voorbereid in de gemeente Medemblik waarbij een kavel gelegen aan de Pukweg te Oostwoud en nabij Midwoud wordt aangewezen als terrein voor een proefboring. Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. (VOGN) is voornemens hier een exploratieboring naar aardgas uit te voeren. Hiertoe zal ter plaatse een gasboringsinstallatie worden geplaatst. Als er voldoende gas wordt aangetroffen zal er een gaswinningsinstallatie worden geplaatst die tien tot dertig jaar zal blijven staan. Tevens zal er een gastransportleiding worden aangelegd, naar de dichtstbijzijnde gasverwerkingsinstallatie te Middenmeer.

Lees verder
24 februari 2011

Geen tunnel, dan geen verbreding A9

De provincie Noord-Holland werkt mee aan het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) stellen onder andere 50 miljoen euro beschikbaar voor het verbreden van de snelwegen. Onderdeel van de plannen is dat de verbrede A9 ter hoogte van Amstelveen in een tunnel wordt aangelegd. Vorige week maakte de Amstelveense wethouder Raat (VVD) bekend dat de gemeente Amstelveen haar belofte om 100 miljoen euro te steken in de A9-tunnel niet nakomt. Voor het verbreken van die verkiezingsbelofte moet de VVD zich uiteraard in de gemeenteraad van Amstelveen verantwoorden. De uitspraak van de wethouder raakt echter ook de provincie Noord-Holland. Daarover gaan de onderstaande vragen, die de SP aan Gedeputeerde Staten heeft gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier