h

Provincie moet zich uitspreken tegen huurverhogingsplannen

4 augustus 2011

Provincie moet zich uitspreken tegen huurverhogingsplannen

De plannen van minister Donner zullen ook in grote delen van Noord-Holland gevolgen krijgen. De provincie kan daarom niet doen of die plannen niet bestaan en zal daar dan ook een antwoord op moeten hebben. SP-statenlid Fred Gersteling: “Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen voor huurwoningen: wonen zal heel veel duurder worden, waardoor mensen niet meer de woning kunnen vinden die zij nodig hebben. De provincie zou die plannen dus moeten verwerpen.”

In de plannen van minister Donner wordt voorgesteld om in de zogeheten schaarstegebieden 15 of 25 punten toe te voegen in het woningwaarderingsstelsel. Dat zou neerkomen op een huurverhoging van € 72 tot € 123 per maand. In Noord-Holland zou die huurverhoging plaatsen treffen als Purmerend, Amstelveen, Haarlemmermeer of Alkmaar. De SP wil onder andere van het provinciebestuur weten wat het daarvan vindt en hoe het daarmee rekening houdt in het opstellen van de regionale actieprogramma’s.

Minister Donner wil in 10 van de 40 zogeheten COROP-gebieden de maximale huur van huurwoningen met 15 of 25 punten voor het woningwaarderingstelsel verhogen. Die tien gebieden vormen een brede band van Alkmaar en Leiden, via Amsterdam, Utrecht Den Bosch naar Eindhoven. In deze gebieden is sprake van schaarste of regelrechte woningnood. Dat komt neer op een verhoging van de maximale huur met respectievelijk €72 tot €123 euro per maand. De huurverhoging kan alleen bij nieuwe verhuringen worden gevraagd.

De WOZ-waarde per vierkante meter moet volgens de plannen bepalend worden voor de vraag hoeveel punten een woning extra krijgt. De WOZ-waarde wordt voor iedere woning door de belastingdienst bepaald en komt ongeveer overeen met de verkoopwaarde. Bepalend daarbij is de WOZ-waarde per vierkante meter. Woningen met een bovengemiddelde WOZ per m2 krijgen 25 punten en woningen met een beneden gemiddelde WOZ per m2 krijgen 15 punten. De gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter in de tien gebieden is bepaald op € 2.900 per m2. Volgens het voorstel krijgen woningen die een WOZ per m2 hebben van meer dan 2.900 euro er 25 punten bij en woningen met minder 15 punten.

In Noord-Holland gaat het om Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Graft-De Rijp, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Zeevang, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede, Zandvoort, Purmerend, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Schermer, Heiloo en Langedijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van de plannen van minister Donner?

2. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens dat een van de gevolgen is dat een fors deel van bestaande huurwoningen geliberaliseerd zullen worden en daarmee onbereikbaar voor doelgroepen?

3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens dat starters en jongeren, met lage en een laagmiddeninkomen moeilijker aan woning kunnen komen?

4. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens dat huurders woonachtig op sociale woningen nog minder zullen verhuizen omdat de nieuwe woning een forse huursprong betekent?

5. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven wat de gevolgen zijn van de maatregelen op het niveau van de regionale actieprogramma’s:

a. Hoeveel sociale huurwoningen in Noord-Holland worden geraakt?

b. Wat is het gevolg voor de balans sociale huurwoningen en marktwoningen?

6. Gaan Gedeputeerde Staten de gevolgen van de huurplannen van Donner betrekken bij de opstelling van de regionale actieprogramma’s?

7. Zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens dat de huurplannen van Donner ongewenst zijn? Zo ja, zijn Gedeputeerde Staten bereid zich in die zin publiekelijk te uiten?

U bent hier