h

Strippenkaart in Noord-Holland niet afschaffen

27 januari 2011

Strippenkaart in Noord-Holland niet afschaffen

De SP vindt dat het gebruik van de strippenkaart in Noord-Holland niet beëindigd mag worden en zeker niet op korte termijn, zoals uit berichtgevingen in de media op te maken valt. Er zijn nog zoveel nadelen en problemen aan de ov-chipkaart verbonden dat reizigers in Noord-Holland gewoon gebruik moeten kunnen blijven maken van de strippenkaart. De SP heeft de volgende schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.

Inleiding

Meerdere websites van dagbladen meldden onlangs dat het gebruik van de strippenkaart in Noord-Holland voor aankomende zomer beëindigd wordt. Een voorbeeld van deze berichtgeving is het onderstaande bericht afkomstig van de website van dagblad Trouw.

Strippenkaart voor de zomer weg uit Noord Holland

Trouw, 16:32 (15-01-2011).

Wie regelmatig met de bussen van Connexxion door Noord-Holland Noord reist, doet er goed aan om vóór de zomer een ov-chipkaart te hebben.

Deze berichtgeving baart de SP grote zorgen. Als het inderdaad juist is wat de media stellen, worden de inwoners van Noord-Holland binnenkort gedwongen een ov-chipkaart te gebruiken als zij willen reizen met de bus in de Noord-Hollandse concessiegebieden. Volgens de SP is de kaart door de huidige aanpak gedoemd te mislukken. Reizigers zien een dure kaart op zich afkomen waarmee kortingsmogelijkheden verdwijnen en weer een deel van de privacy verloren gaat. Daar staan onvoldoende verbeteringen tegenover.

Het gebruik van de ov-chipkaart in de afgelopen jaren – onder andere in de concessies van de stadsregio Amsterdam en in Rotterdam – heeft een aantal omvangrijke tekortkomingen van dit vervoerbewijs aangetoond. Een lange, maar niet uitputtende lijst:
- De ov-chipkaart maakt het openbaar vervoer duurder. Uit omvangrijke onderzoeken van de SP blijkt dat de ov-chipkaart het openbaar vervoer 5% (Amsterdam) tot 22% (Arnhem) duurder maakt.
- Overheden ontkennen dat de ov-chipkaart leidt tot duurder openbaar vervoer, maar de commissie Kist stelt dat in de regio Amsterdam de ov-chipkaart leidt tot een gemiddelde tariefstijging van 1,5%. Merkwaardigerwijs stelt de commissie de stijging van 1,5% gelijk aan nul.
- Bepaalde kortingen – zoals leeftijdskortingen – zijn alleen mogelijk met een persoonlijke ov-chipkaart, zodat aantasting van de privacy afgedwongen wordt met financiële sancties.
- De verschillende vervoerbedrijven – zoals Arriva, Connexxion en GVB – grijpen de invoering van de ov-chipkaart aan om allerlei nieuwe kaartjes in te voeren die alléén bij de eigen vervoerder geldig zijn. Dit leidt tot extra kosten voor incidentele reizigers en is geheel in strijd met de belofte van de ov-chipkaart: één kaart voor al het openbaar vervoer.
- Er zijn weinig oplaad- en ophaalpunten.
- Bij ophaalpunten is weinig informatie en service mogelijk. Gedupeerde reizigers kunnen hier met specifieke vragen vaak niet terecht.
- Apparatuur is voor onder andere ouderen en mensen met een functiebeperking lastig of geheel niet te gebruiken.
- Het geeft veel gedoe en het duurt lang voordat een foutief afgeschreven bedrag weer teruggestort wordt.
- Voor fouten van Trans Link Systems of de vervoerder moeten gedupeerde reizigers zelf extra kosten maken, zoals telefoonkosten en de kosten van een postzegel op een claimformulier.
- Verhogingen van het kilometertarief worden niet duidelijk gemaakt aan de reizigers.
- De ov-chipkaart is relatief eenvoudig te kraken, zodat fraudeurs gratis kunnen reizen en de reizigers die wel betalen opdraaien voor de gederfde reisinkomsten.

Door alle nadelen, tekortkomingen en gevaren wil de SP dat de strippenkaart in Noord-Holland de komende jaren gewoon geldig blijft.

Vragen

1. Klopt de berichtgeving in de media dat het gebruik van de strippenkaart in Noord-Holland voor aankomende zomer beëindigd wordt?

2. Zo ja, waarom moeten wij dit uit de media vernemen en horen wij dit niet van Gedeputeerde Staten?

3. Zo nee, is er dan wel iets bekend over een andere datum waarop het gebruik van de strippenkaart in Noord-Holland beëindigd wordt en – als dat zo is – wat is er dan bekend?

4. Nu definitief gebleken is dat de ov-chipkaart relatief eenvoudig te kraken is, zijn Gedeputeerde Staten bereid de verdere invoering van de ov-chipkaart in Noord-Holland te stoppen? Zo nee, waarom niet?

5. Wanneer is het kilometertarief voor het laatst verhoogd; wat was het oude en wat is het nieuwe tarief; wanneer en hoe hebben Gedeputeerde Staten de inwoners van Noord-Holland hierover geïnformeerd?

6. Zijn Gedeputeerde Staten bereid zich er voor in te zetten dat reizigers in Noord-Holland alleen betalen voor hemelsbrede afstanden in plaats van voor alle omwegen die een bus maakt? Zo nee, waarom niet?

7. Zijn Gedeputeerde Staten bereid zich er voor in te zetten dat in Noord-Holland ook reizigers met een anonieme ov-chipkaart met korting kunnen reizen als zij hun leeftijd met geldig identiteitsbewijs kunnen aantonen? Zo nee, waarom niet?

8. Zijn Gedeputeerde Staten bereid zich er voor in te zetten dat er meer en beter uitgeruste oplaad- en ophaalpunten komen in Noord-Holland? Zo nee, waarom niet?

U bent hier