h

Geheime documenten randmeer alsnog openbaar?

17 januari 2011

Geheime documenten randmeer alsnog openbaar?

In reactie op het WOB-verzoek (wet openbaarheid bestuur) van de SP en actiegroep Wierings Beraad adviseert de provinciale bezwaarschriftencommissie nu aan het provinciebestuur om de geheimhouding van Wieringerrandmeerdocumenten op te heffen.
SP-statenlid Richard de Graaf: ,,Gedeputeerde staten moeten nu de stukken openbaar maken of we kunnen naar de rechter stappen. Het advies van de hoor- en adviescommissie geeft daarvoor voldoende aanknopingspunten. Hun brief is op dit punt duidelijk: het advies zou hierbij in acht genomen moeten worden en per document moet worden aangegeven waarom openbaarmaking anders geweigerd wordt.”

De SP ziet niet in waarom deze stukken in zijn geheel geheim zouden moeten blijven, het gaat hier immers niet bepaald om staatsgeheimen. De Graaf: ,,Ik gok dat de stukken pas na de verkiezingen openbaar gemaakt worden door het college omdat men bang is voor gezichtsverlies.”

U bent hier