h

Besluit Fort Benoorden moet herzien worden

10 november 2011

Besluit Fort Benoorden moet herzien worden

De SP wil dat het project Landal opnieuw onder de loep wordt genomen nu de Raad van State heeft bepaald dat het bestaande wegennet de verwachte verkeersdrukte niet aan kan. SP-statenlid Fred Gersteling: "Het Landal park is voor de ontsluiting afhankelijk van de versmalde Vergierdeweg en de route door Spaarndam-West. Die laatste is volgens de Raad van State nu al te krap. Deze uitspraak is dus van groot belang bij de beoordeling van de impact van de ontwikkelingsplannen van het fort op het verkeer in Spaarndam. Wat ons betreft wordt het Landalplan bij het oudvuil gezet."

De Raad van State heeft op 9 november 2011 de uitbreiding van de woonwijk Spaarne Buiten in Spaarndam geblokkeerd omdat het wegennet de verkeersdruk niet aankunnen. De Lagedijk, de Spaarndammerdijk en de route door Spaarndam-West (Spaarndammerdijk-IJdijk-Visserseinde-Slaperdijkweg) kunnen niet als adequate en verkeersveilige ontsluitingsroute door het plangebied
dienen.

De Raad van State bevestigt daarmee wat al in augustus uit onderzoek van de stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam was gebleken. In dat onderzoek werd de verkeersstudie tegen het licht gehouden die projectontwikkelaar Esbi Bouw liet maken voor de aanleg van een Landal-park, Pitch&Putt-golfbaan en bezoekerscentrum in Fort Benoorden Spaarndam bij Velserbroek. De conclusie van dat onderzoek was dat er sprake zou zijn van een verkeerstoename van 20 to 30 procent.

U bent hier