h

Natuur krijgt de kans

9 november 2011

Natuur krijgt de kans

De provincie neemt het idee van de SP over te onderzoeken of we hier en daar in de provincie natuur haar eigen gang kunnen laten gaan. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: “Het rijk bezuinigt enorm op natuur en wil een kleinere Ecologische Hoofdstructuur. Gelukkig gaat onze provincie daarin niet mee: de Ecologische Hoofdstructuur blijft overeind en als we minder ingrijpen in de natuur houden we hier in Noord-Holland ook nog geld over om nog meer mogelijk te maken op dat gebied.”

In het akkoord dat staatssecretaris Bleker met de provincie heeft gesloten, staat dat de Ecologische Hoofdstructuur minder groot moet worden, dan men oorspronkelijk wilde, en wel 100.000 hectare minder. Noord-Holland is het niet met Bleker eens en wil niet beknibbelen op natuur en heeft zich voorgenomen de EHS hier in stand te houden. Dat betekent echter wel dat er creatief met de middelen moet worden omgegaan, want vanuit Den Haag komt er nu ook minder geld naar de provincie toe. Alberts: “Als we kunnen bezuinigen op de kosten voor natuurbeheer, komen we een stuk verder. En ook de natuur kan er wel bij varen: de Oostvaardersplassen zijn ook ontstaan door de natuur vrij spel te geven.”

U bent hier