h

Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud

21 november 2011

Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud

De provincie Noord-Holland moet kiezen voor natuurbehoud en daarom niet instemmen met de plannen van staatssecretaris Bleker. Dit pleidooi wordt vandaag door de SP aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Milieu aangeboden. SP-statenlid Fred Gersteling: “Bleker trekt zijn handen van de natuur af, dat moeten wij niet willen accepteren, daar is de natuur veel te kwetsbaar voor.”

Voor de SP is het onverteerbaar dat het kabinet Rutte eenzijdig afspraken heeft opgezegd om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Dat betekent: verkoop van natuurgebieden, het over de schutting gooien van het beleid en financiering van de `Nationale Landschappen’ en `Recreatie Om De Stad’. Bovendien vervallen in de natuurwet een groot aantal Natuurmonumenten en worden de provincies opgezadeld met de tekorten op beheerskosten voor natuur en recreatie.
Het pleidooi wordt ook aangeboden aan de gedeputeerde en de andere fracties van Provinciale Staten. De commissie Ruimte en Milieu behandelt op donderdag 24 november het deelakkoord.

U bent hier