h

Paswerkbus blijft rijden

23 november 2011

Paswerkbus blijft rijden

De bus die de 300 medewerkers van Paswerk naar het werk brengt en om 5 uur weer naar huis, blijft rijden en wordt niet per 11 december wegbezuinigd, waartoe de provincie begin november had besloten. SP-statenfractievoorzitter Remine Alberts: "Wij zijn blij dat de provincie tot andere gedachten is gekomen. In de statenvergadering van 7 november hebben wij de gedeputeerde gevraagd het collegebesluit van een week eerder over de Paswerkbus, nog eens onder de loep te nemen. De Paswerklijn werd 12 jaar geleden nl niet voor niets in het leven geroepen: de eigen buslijn was nodig om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de sociale werkvoorziening Paswerk veilig thuis kwamen na een dag hard werken. De provincie heeft onze oproep kennelijk ter harte genomen en dat doet ons deugd."

Om de speciale buslijn te behouden, hebben alle betrokken partijen besloten een deel van het benodigde budget op zich te nemen. Die partijen zijn naast de provincie: gemeente Haarlem, stadsregio Amsterdam en Paswerk zelf.

U bent hier