h

Nieuws uit 2008

20 augustus 2008

Draagvlak racecircuit Den Helder blijkt klein

De gemeenteraad van Den Helder blijkt in overgrote meerderheid sceptisch over de haalbaarheid van verplaatsing van het circuit van Zandvoort. SP-raadslid Mariska van Nijendaal: "De economische plussen wegen voor ons niet op tegen de minnen, daarom zijn wij nu geen voorstander van verplaatsing. Zelf ben ik liefhebber van autoraces en Formule-1, maar de aangeduide plek ligt middenin bewoond gebied."

Lees verder
16 juli 2008

Opstelling provincie inzake circuit Zandvoort niet juist

De provincie verzamelt ideeen om het gebied waar nu het circuit van Zandvoort ligt opnieuw in te vullen, als het circuit naar Den Helder verhuist. En dat terwijl het circuit niet van plan is weg te gaan uit Zandvoort en het gemeentebestuur van Zandvoort dat evenmin wil. Door de media gevraagd hoe dat nu kan, zegt gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) doodleuk: Wij geven hier de vergunningen af, dus... De SP vindt de opstelling van de provincie in dezen niet correct en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
15 juli 2008

Tweede kans voor initiatiefvoorstel verdubbeling spoor Noord-Holland Noord

Het initiatiefvoorstel van de SP tot verdubbeling van het spoor in Noord-Holland Noord moet een tweede kans krijgen. In juni kreeg het voorstel helaas onvoldoende steun van Provinciale Staten. Behalve de SP steunden alleen de fracties van ChristenUnie-SGP en D66 het voorstel. Toch gaven PvdA en GroenLinks aan niet helemaal afwijzend tegenover het voorstel te staan. Bert Putters heeft deze twee fracties enige tijd geleden gevraagd tot overleg te komen over een aangepaste versie van het voorstel, die op bredere steun in de staten zou kunnen rekenen. Omdat reacties van PvdA en GroenLinks op dit verzoek uitbleven, heeft Putters deze fracties opnieuw uitgenodigd tot overleg.

Lees verder
15 juli 2008

Verbazing over bushaltes zuidtak Zuidtangent

De SP is verbaasd over de mededeling van Gedeputeerde Staten dat een aantal bushaltes langs de zuidtak van de Zuidtangent op 21 juli a.s. niet gereed is. Vanaf die datum gaat lijn 310 rijden tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp over de nieuwe busbaan. De haltes Rodelindalaan in Nieuw-Vennep en Mary Zeldenruststraat in Hoofddorp worden overgeslagen, omdat deze haltes niet op tijd gereed zijn.

Lees verder
7 juli 2008

Niet weglopen voor problemen door aanbesteding openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten niet weglopen voor hun aandeel in de problemen die de aanbesteding van het openbaar vervoer veroorzaakt. Het wetenschappelijk bureau van de SP heeft in het recent uitgebrachte onderzoeksrapport "Komt de bus wel zo?" uiteengezet tot welke problemen de aanbestedingen in het openbaar vervoer leiden. Problemen treden op voor de reizigers en de werknemers in het openbaar vervoer. Kort geleden zijn ook de openbaar vervoerbedrijven zelf gaan protesteren. Die protesten hebben geleid tot 16 miljoen euro extra voor de sector. De SP in Noord-Holland wil dat Gedeputeerde Staten het extra geld niet alleen maar verdelen onder de betrokken concessiehouders, maar dat ook de manier van aanbesteden door de provincie gaat veranderen.

Lees verder
30 juni 2008

Provincie moet salarissen van managers in Jeugdzorg binnen de perken houden

Twee weken terug meldde het RTL dat veel managers in de Jeugdzorg erg veel verdienen. Te veel, want sommigen kwamen ruim boven de Balkenendenorm uit. Zo bijvoorbeeld, in Noord-Holland, de interim Cock Fuchs die vorig jaar is aangetrokken om Bureau Jeugdzorg op orde te brengen. Hij verdiende in zes maanden tijd 2 ton. De SP stelde in de statenvergadering van 23 juni mondelinge vragen en kreeg als antwoord: niet de provincie gaat over de salarissen maar de raad van toezicht. En dat blijkt nu niet waar: want blijkens het antwoord van minister Rouvoet op vragen uit de Kamer over de salarissen in de Jeugdzorg, ziet hij wel degelijk een taak voor de provincies weggelegd. Hij ging er, zo zei Rouvoet, bij de provincies op aandringen iets aan de salarissen te doen. De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld: zie hieronder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier