h

Nieuws uit 2008

28 mei 2008

Raad van State bepaalt dat provincie Corus-vergunning opnieuw moet bekijken

De Raad van State is van mening dat de provincie de milieuvergunning voor Corus moet onderzoeken. Met name het deel betreffende de uitstoot zware metalen. De Raad van State oordeelt dat de provincie te snel de vergunning heeft afgegeven. Sinds de uitzending van Zembla over Corus en het mogelijke verband tussen de uitstoot van Corus en het aantal kankergevallen in de omgeving van de fabriek, staat de vraag ter discussie of de provincie wellicht in gebreke is gebleven door een vergunning af te geven. Klaas Gunster: 'Mijns inziens hebben we nu antwoord op die vraag: de provincie heeft duidelijk een flinke steek laten vallen. Ik ben blij met dit besluit van de Raad van State.'

Lees verder
27 mei 2008

Aftreden Moens grote verrassing

Het aangekondigde aftreden van gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks) is een grote verrassing. Volgens eigen zeggen speelde Moens al twee jaar, dus al vóór de statenverkiezingen van maart 2007, met de gedachte te vertrekken als gedeputeerde. SP-fractievoorzitter Dago Wellink vindt dit tussentijdse vertrek eigenlijk niet kunnen.

Lees verder
23 mei 2008

Duidelijkheid s.v.p. over vervuiling bij Corus

Afgelopen zondag zijn in Zembla de resultaten van het zogeheten LAMPI-rapport bekend gemaakt. Dit onderzoek, uitgevoerd door o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen, concludeerde dat de chroom-, tin- en molybdeenwaarden in Beverwijk, Wijk aan Zee en De Rijp vijf tot vertien maal zo hoog zijn dan de bekende literatuurwaarden. Men wijst hierbij ook op de mogelijke relatie tussen de verhoogde hoeveelheid chroom en het ontstaan van kanker. Deze relatief hoge waarden zouden kunnen worden toegeschreven aan de uitstoot van Corus. In het Haarlems Dagblad van 19 mei ontkent Corus dat die verhoogde aanwezigheid van chroom in kinderharen een gevolg van de uitstoot van Corus is.

Lees verder
23 mei 2008

Aanbesteding welzijn/zorg en kunst/cultuur bijna van de baan

De provincie is van plan met ingang van 2009 taken die tot nu toe door de provinciale steunfuncties werden gedaan, te gaan aanbesteden. De SP is daar niet voor. De steunfuncties hebben in de loop der jaren veel expertise rondom deze provinciale taken opgebouwd. Die kennis gaat bij aanbesteden verloren. Afgelopen maandag fractie bleek tijdens de vergadering van de commissie financiën dat de meerderheid bij nader inzien ook huiverig is voor aanbesteden koste wat kost. Voor welzijn en kunst is de aanbesteding daarmee mogelijk van de baan.

Lees verder
14 mei 2008

SP fêteert stakende buschauffeurs

Vandaag en morgen staken de buschauffeurs van het streekvervoer, omdat het overleg over de CAO muurvast zit. De SP steunt hun verzet. De privatisering van het openbaar vervoer heeft er niet alleen voor gezorgd dat het lijnenstelsel is uitgekleed, maar ook de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs zijn flink verslechterd. Bert Putters: "Ik snap de irritatie van de chauffeurs drommelsgoed en vind het begrijpelijk dat ze nu staken." De SP-fractie heeft cake bij de stakende chauffeurs langs gebracht.

Lees verder
13 mei 2008

Moens moet rustig aandoen met herindelingen

Gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks) is verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindelingen in Noord-Holland. Tot nu toe komen zijn herindelingsvoorstellen neer op het blindelings herhalen van de mantra "groter is beter". De inhoudelijke onderbouwing van zijn voorstellen is mager en opmerkingen van betrokken bewoners en gemeenten (onder andere bij de herindeling van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden) worden klakkeloos terzijde geschoven. Onlangs kreeg de SP tijdens een statenvergadering veel steun van andere fracties om eerst de resultaten van verrichte herindelingen na te gaan, alvorens te besluiten tot nog meer nieuwe herindelingen. Moens zegde een dergelijke evaluatie toe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier