h

Nieuws uit 2008

16 oktober 2008

Provincie heeft wel degelijk schuld aan verdwijnen van miljoenen euro's belastinggeld

De Noord-Hollandse SP-fractie constateert dat er door risicovol bankieren forse financiële schade en imagoschade is opgetreden voor de provincie Noord-Holland. Met als gevolg dat vele tientallen miljoenen euro’s belastinggeld, geld dat door Noord-Hollandse burgers is opgebracht, waarschijnlijk is verdwenen.

Lees verder
16 oktober 2008

GroenLinks blokkeert bespreking verbreding N201 en Carmenlaan

Tot ontzetting van de SP heeft GroenLinks een bespreking geblokkeerd over de verbreding van de N201 en de ontwikkeling van het terrein aan de Carmenlaan in Amstelveen. De SP vindt het onbegrijpelijk dat een groene en zich democratisch noemende partij zich zo opstelt dat bespreking van onderwerpen onmogelijk wordt gemaakt.

Lees verder
9 oktober 2008

SP niet mee met werkbezoek naar Duitsland

Deze week vertoeft de commissie voor wegen, verkeer en vervoer (WVV) in Berlijn, Potsdam en Hamburg. De leden van de commissie laten zich daar informeren over zaken als verkeer en openbaar vervoer in een stedelijke omgeving, rekeningrijden, fietsbeleid en zeehavenontwikkeling. De commissieleden van de SP, Bert Putters en Harald Bos, zijn echter gewoon in Nederland.

Lees verder
3 oktober 2008

Goedkopere bushokjes en meer bussen

Als het aan de SP ligt, ziet de provincie Noord-Holland af van de aanschaf van nieuwe, peperdure bushokjes voor de haltes aan het kerntraject van de Zuidtangent. Het geld dat zo bespaard wordt, kan besteed worden aan meer openbaar vervoer, ook in het landelijk gebied.

Lees verder
1 oktober 2008

Geen besluitvorming in achterkamers over omlegging N201 en Carmenlaan

De SP wil dat het college het onderwerp ‘samenwerkingsovereenkomst Amstelveen/ overeenkomsten N201’ de volgende commissievergadering bespreekt met de statenleden verkeer en vervoer. Tot nu toe wil men de commissieleden slechts op de hoogte stellen van het voorgenomen besluit. De SP vindt echter dat tot eventuele wijzigingen in de oorspronkelijke plannen voor de omlegging van de N201 door Provinciale Staten moet worden besloten.

Lees verder
30 september 2008

Begroting 2009: wat de SP wil

De SP is van mening dat de provincie te weinig doet aan het propageren van het openbaar vervoer, aan de wildgroei van bedrijfsterreinen, aan het aanbod van laagdrempelige cultuur, aan de woningbehoefte, om een paar zaken te noemen. De SP vindt daarnaast dat de provincie teveel als een projectontwikkelaar naar buiten treedt: peperdure door de provincie aangezwengelde projecten die niet gedragen worden door de bevolking,

Lees verder

Pagina's

U bent hier