h

Nieuws uit 2008

26 november 2008

SP op de bres voor wachtende busreizigers

Terwijl de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks nog steeds enthousiast zijn (of doen) over de manier waarop het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord is aanbesteed, neemt de SP het op voor de busreizigers die na 14 december in weer en wind op de bus moeten wachten in Alkmaar en Den Helder.

Lees verder
18 november 2008

Provincie neemt voorstel van SP over tienermoeders over

De SP is verheugd dat de provincie gaat onderzoeken of er in Noord-Holland wel voldoende opvang is voor tienermoeders met een lichte verstandelijke beperking. Statenlid Carlien Boelhouwer: "De eerste opvang is er wel maar er is in Noord-Holland op dit moment geen vervolgtraject. In andere provincies is die er wel, daar bestaan woonvormen voor deze groep tienermoeders. Dat gaat dus nu in Noord-Holland ook gebeuren en daar zijn wij erg content mee."

Lees verder
13 november 2008

Provincie helpt bibliobus om zeep

De SP vindt het jammer dat de provincie de bibliobusvoorziening niet wil ondersteunen, ook niet nu blijkt dat veel standplaatsen per januari 2009 gaan verdwijnen en niet worden overgenomen door gemeenten. Statenlid Carlien Boelhouwer: "Het besluit de bibliobus voortaan door de gemeente te laten regelen is destijds in een achterkamer genomen, bij een overleg van verschillende overheden. En nu wordt dat besluit doorgedrukt, zonder ook maar te kijken wat de gevolgen zijn. En die gevolgen zijn voor de grage lezers desastreus: bejaarden verliezen hun vertrouwde infostek dicht in de buurt. Scholen idem dito. De goede informatiespreiding die er was, wordt nu in een klap om zeep geholpen."

Lees verder
13 november 2008

SP stelt vragen over kwaliteit OV-taxi IJmond

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de kwalitet van de OV-taxi in de IJmondgemeenten. De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn namelijk zeer ontevreden over de kwaliteit van de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond van de provincie Noord-Holland. De IJmondgemeenten doen onderzoek naar het opzetten van een eigen OV-taxi. Dit als alternatief voor het aanvullend collectief vervoer dat de provincie al enkele jaren aanbiedt.

Lees verder
13 november 2008

Noord-Holland werkt niet mee aan verbreden N201

De provincie Noord-Holland zal niet meewerken aan een nog verdere verbreding van de om te leggen N201. Dat blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de SP. Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten werd dit nog eens mondeling bevestigd door gedeputeerde Cornelis Mooij (VVD). De laatste tijd gaan er her en der stemmen op om de weg te verbreden naar 2x2 rijstroken tussen Uithoorn en De Ronde Venen. De SP is blij dat dergelijke berichten door de provincie Noord-Holland weersproken worden.

Lees verder
11 november 2008

Provincie volhardt, tegen beter weten in, in strijd met rijksoverheid

De SP betreurt het dat de provincie de strijd met het kabinet rondom de IJslandse spaartegoeden blijft voortzetten. SP-fractievoorzitter Dago Wellink: "Het algemeen belang hoort voorop te staan en niet dat alleen van de inwoners van Noord-Holland. Het imago van de provincie, dat al een dreun heeft gekregen, zal er alleen maar slechter van worden. Bovendien kost deze strijd handenvol advocatengeld."

Lees verder

Pagina's

U bent hier