h

Nieuws uit 2008

29 september 2008

Merkwaardige opening busbaan Nieuw-Vennep

Het is wijd en zijd bekend dat er nog van alles mankeert aan de busbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Daarom wekt het verbazing bij de SP dat gedeputeerde Mooij, namens het college van Gedeputeerde Staten, op 19 september zijn medewerking heeft verleend aan de opening van deze busbaan.

Lees verder
2 september 2008

Jeugdzorg: struisvogelgedrag bij rijk èn overheid

Provincie Noord-Holland wil niet de verantwoordelijkheid nemen voor het definitief wegwerken van de wachtlijsten van de jeugdzorg vóór 2010. Dat is exclusief een rijkstaak, volgens de provincie. De SP vindt de houding van de provincie onbegrijpelijk. Carlien Boelhouwer (statenlid SP): 'Of het geld voor dit doel: wachtlijsten weg, nu van de provincie komt of van het rijk, dat is feitelijk om het even. Het is in beide gevallen belastinggeld. En meer: de provincie kan zich profileren als degene die het probleem van de jeugdzorg echt serieus ter harte neemt in tegenstelling tot het rijk'.

Lees verder
2 september 2008

College moet zich aan de regels houden

Om het democratisch gehalte van het provinciebestuur te waarborgen zijn er rechten van leden van Provinciale Staten ten opzichte van het college van Gedeputeerde Staten. De nadere vormgeving van deze (grond)rechten is uitgewerkt in lagere regelingen, waaronder het reglement van orde. In het reglement is bijvoorbeeld aangegeven dat GS binnen 30 dagen Statenvragen dienen te beantwoorden. Het college lapt deze regel sinds juni echter voortdurend aan zijn laars. De SP vindt dit niet aanvaardbaar en heeft het college hier een duidelijke brief over geschreven.

Lees verder
29 augustus 2008

Daken haltes Zuidtangent gebed zonder end

Het schiet maar niet op met de nieuwe daken voor de haltes van de Zuidtangent. De oude (en zeer dure) daken zijn sinds januari 2007 verwijderd en sindsdien moeten busreizigers zich behelpen met een klein aantal krappe abri's. De SP heeft gedeputeerde Mooij (VVD) vandaag een brief geschreven over de kwestie en wil op 1 september nadere uitleg van de gedeputeerde.

Lees verder
22 augustus 2008

SP-informatieavond 'Wieringerrandmeer, hoe nu verder?'

Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseert de SP op drie september aanstaande een informatiebijeenkomst met als thema: 'Het Wieringerrandmeer; hoe nu verder?'
Hiervoor is onder andere SP-Tweede kamerlid Hans van Leeuwen uitgenodigd. Ook zijn afgevaardigden van de SP in Groningen benaderd om te vertellen over hun ervaringen met de projecten Meerstad en De Blauwe Stad. Doel van de openbare avond is het geven van informatie over lopende procedures en het bespreken van de laatste actuele ontwikkelingen sinds beide gemeenteraden en de provincie voor de zomervakantie akkoord gingen met het plan.

Lees verder
21 augustus 2008

Bereikbaarheid kust op zomerse dagen moet beter

Zeker op warme dagen is het belangrijk dat mensen de kustplaatsen gemakkelijk met de bus kunnen bereiken. Als meer mensen kiezen voor de bus in plaats van de auto, verbetert de bereikbaarheid van de kust. Bovendien is het beter voor het milieu. Toch verloopt het busvervoer van en naar de kust niet altijd zonder problemen. Afgelopen jaar waren er problemen met pendelbussen in Haarlem. Deze maand was het raak op lijn 81 tussen Haarlem en Zandvoort. Als Gedeputeerde Staten de bus aanbevelen bij de inwoners, moet het college er ook voor zorgen dat er voldoende bussen worden ingezet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier