h

Nieuws uit 2008

30 juni 2008

Provincie moet problemen met busvervoer in Beemster oplossen

Wederom blijkt dat de aanbesteding van de concessie voor het streekvervoer in Noord-Holland Noord tot problemen leidt. Vanaf december 2008 zijn inwoners van Beemster verstoken van hun rechtstreekse busverbinding met Alkmaar. Naast lijn 127, willen de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks ook lijn 128 opheffen. De SP heeft de afgelopen maanden vele klachten van busreizigers ontvangen over de plannen van Gedeputeerde Staten met het busvervoer in Noord-Holland Noord.

Lees verder
27 juni 2008

SP start actie tot behoud Bibliobus

Met ingang van 2009 betaalt de provincie niet meer mee aan de bibliobus. Deze taak moet dan zijn overgenomen door de gemeentes. Sommige gemeentes zijn van plan de bus ’over te nemen’, maar of dit betekent dat echt alle standplaatsen worden overgenomen, is niet bekend. Andere gemeentes of regio’s hebben voor alternatieven gezorgd, zoals de biebboot in Zaandam en de rijdende kasten op Texel, maar of deze alternatieven dezelfde service bieden en net zo toegankelijk zijn, is de vraag. De SP is van mening dat de provincie de bibliobus moet ondersteunen totdat overal in de provincie een even goede vervanging is geregeld en gaat deze zomer handtekeningen verzamelen her in der in de provincie. De handtekeningen worden in de herfst van 2008 aangeboden aan de provincie.

Lees verder
18 juni 2008

SP: Pas aanvalsplan wachtlijsten aan

Afgelopen maandag heeft de SP in het kader van de voorjaarsnota voorgesteld dat de provincie de weer groeiende wachtlijsten jeugdzorg aan gaat pakken, net zoals de provincie dat ook deed in 2006. Toen ontwierp de provincie een aanvalsplan en zette ook extra geld in. En dat werkte. Dago Wellink: 'Het aantal wachtende jongeren groeit anno nu weer. We moeten voorkomen dat de lijst te lang wordt. De andere fracties hebben ingestemd met ons plan het waarom van de groei te onderzoeken en het aanvalsplan te actualiseren. Wij gaan ervan uit dat dit plan vervolgens wordt uitgevoerd: want niemand is voor een wachtlijst bij jeugdzorg.'

Lees verder
13 juni 2008

SP verzoekt inspectie om controle bussen

De SP-fractie heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat verzocht de kwaliteit van de bussen in Noord-Holland Noord te controleren. Bij een recente controle bij streekvervoerder Hermes (een 100% dochter van Connexxion) in Noord-Brabant bleek tweederde van de bussen in de steekproef niet in orde. In januari en februari van dit jaar heeft de SP naar aanleiding van meldingen van reizigers en personeel al schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Volgens het college was er echter niet veel aan de hand.

Lees verder
5 juni 2008

Provincie gaat eindelijk fietsknelpunten oplossen

Het lijkt er op dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks nu eindelijk in actie gaat komen om de knelpunten op het Noord-Hollandse fietspadennetwerk op te lossen. Volgens de SP is dat de hoogste tijd. Zolang er alleen maar gepraat wordt over papieren normen, blijven de problemen waarmee fietsers op hun route geconfronteerd worden gewoon bestaan. De problemen moeten daadwerkelijk worden aangepakt.

Lees verder
29 mei 2008

SP: Bussemakers opmerking torpedeert deel plannen uit sociaal beleidskader

Staatssecretaris Bussemaker vindt dat ouders teveel gebruik maken van de mogelijkheid via de AWBZ hulp en begeleiding in te huren voor kinderen met ee indicatie. Volgens Bussemaker hebben ouders een eigen verantwoordelijkheid en wordt die door deze regel te weinig gestimuleerd. De SP is het niet met Bussemaker eens. Carlien Boelhouwer: 'Mensen vragen echt niet voor hun plezier hulp en ondersteuning. De overheid heeft een algemene zorgtaak en dus ook een taak hierin. Een samenleving is alleen maar gebaat bij kinderen die in harmonie opgroeien. De opmerking van Bussemaker is te lichtvaardig en uit de losse pols gemaakt en dat verdienen deze mensen niet.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier