h

Nieuws uit 2008

8 mei 2008

Een feestje van een jaarsalaris

Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel hebben op 11 april een feestje georganiseerd voor minister Camiel Eurlings, om bij hem de N23 nogmaals onder de aandacht te brengen. Uit de antwoorden van de door de SP gestelde schriftelijke vragen blijkt dat dit feestje maar liefst 25.000 euro heeft gekost. Al dit geld wordt opgehoest door de belastingbetaler.

Lees verder
2 mei 2008

Bibliobus moet blijven, tijd voor ACTIE

Vanaf 1 januari 2009 zal de bibliobus in Noord- en Zuid-Holland niet meer kunnen rijden. De reden is dat de provincies Noord- en Zuid-Holland de bus niet langer willen subsidiëren. Zonder deze subsidie echter is de bibliobus voor bibliotheken en gemeenten te duur, en dus heeft de organisatie besloten er met ingang van 1 januari 2009 mee te stoppen.

Lees verder
2 mei 2008

OV-Taxi niet verslechteren

De SP-fractie in Noord-Holland is niet blij met het standpunt van het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks over het onderzoeksrapport naar het functioneren van de OV-Taxi. Het beeld dat de onderzoekers geven over de "tevredenheid" van de (potentiële) gebruikers heeft de SP altijd tegengesproken. Ook de aanwezigen bij het ronde tafel overleg zijn het zeer oneens met de uitkomsten.

Lees verder
23 april 2008

SP stelt mondelinge vragen over beloningsstructuur NUON

In de vergadering van Provinciale Staten van 21 april heeft de SP-fractie, bij monde van Richard de Graaf mondelinge vragen gesteld aan het college over de beloningsstructuur van NUON. Al lange tijd bestaat veel maatschappelijke verontwaardiging over de exorbitante salarissen waarmee functionarissen van overheids- en semi-overheidsinstellingen zich schaamteloos verrijken op kosten van de belastingbetaler. De aandelen van NUON zijn volledig in handen van de overheid, met name een aantal provincies en gemeenten. De directie en de raad van commissarissen, waarvan ook gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) deel uitmaakt, zou zich moreel gebonden moeten voelen aan de zogenoemde 'Balkenendenorm'. Die norm houdt in dat niemand in dienst van de (semi)overheid meer verdient dan de minister-president van Nederland. Omdat de SP zeer verontrust is over het feit dat het Noord-Hollandse college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks in de beantwoording van de eerder door D66 gestelde schriftelijke vragen wegloopt voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, stelden wij het college tijdens de statenvergadering de volgende mondelinge vragen. Ook diende de SP een motie in.

Lees verder
22 april 2008

Provincie moet topsalarissen NUON aanpakken

De aandeelhouders van NUON, waaronder de provincie Noord-Holland, moeten per direct een einde maken aan de buitensporig hoge beloningen voor de topmannen van het energiebedrijf. Daar roept de SP de aandeelhouders dinsdag op hun algemene vergadering in Amsterdam toe op. Daarnaast zal de SP scheidend NUON-topman Ludo van Halderen een boek uit de Suske en Wiske-reeks aanbieden, getiteld 'De Poenschepper'.

Lees verder
22 april 2008

Provincie neemt twee jeugdzorg-voorstellen SP over

Bij de behandeling van de kadernota jeugdzorg zijn twee moties van SP aangenomen. De provincie gaat als gevolg hiervan onderzoeken of jeugdzorginstellingen in het kader van het terugbrengen van de bureaucratie beter voor twee jaar dan voor een jaar subsidie kunnen aanvragen, alsmede of jongeren die in een jeugdzorgtraject zitten in de problemen komen als ze de leeftijd van 18 bereiken en dan niet langer voor jeugdzorg in aanmerking komen. Carlien Boelhouwer: "Het is een druppel op de gloeiende plaat, dat besef ik. Toch is het een stap vooruit. Het besef groeit, en dat is winst, dat het mankeren van de jeugdzorg vele oorzaken heeft. Nog maar een jaar terug, dacht men dat de wachtlijsten het enige probleem waren en dat dat met een eenmalige injectie kon worden opgelost."

Lees verder

Pagina's

U bent hier