h

Nieuws uit 2008

18 april 2008

Geen peperdure feestjes met belastinggeld

Een maand geleden stelde de SP schriftelijke vragen aan het college over een feestje dat Gedeputeerde Staten organiseerden voor statenleden en raadsleden. Voor dit feestje was ook de minister van verkeer Camiel Eurlings uitgenodigd. Het doel van het feestje was het vieren van het besluit tot aanleg van de N23 terwijl op het moment dat de uitnodigingen werden verstuurd, noch Provinciale Staten noch een aantal gemeentebesturen een definitief besluit genomen hadden. Daarnaast wilden Gedeputeerde Staten zo bij de minister meer geld loskrijgen voor het wegenproject.

Lees verder
11 april 2008

Overheid moet zorg hulpbehoevende bejaarden garanderen

Gisteren stond in het Haarlems Dagblad dat Zorgverlener SHDH in de regio Haarlem per 1 mei de zorg stopt van 150 demente en ernstig invalide bejaarden, omdat er geen geld meer is. Een van de speerpunten van de provincie is het helpen faciliteren en versterken van netwerken, diensten en voorzieningen die mensen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, sociale contacten te hebben en deel te nemen aan de samenleving. Hoewel de provincie geen directe taak heeft in het gesignaleerde probleem, is de SP van mening dat de provincie alles zal moeten willen doen om deze zaak op te lossen, immers: zonder zorg zullen deze bejaarden allemaal in het verpleeghuis belanden. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
9 april 2008

SP vindt herindeling gemeenten Noordkop ongewenst

De laatste weken lijkt door gedeputeerde staten en de Partij van de Arbeid een heus offensief te zijn ingezet voor een ingrijpende herindelingsoperatie op de gemeenten Zijpe, Anna Paulowna, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Texel en Den Helder. Deze ontwikkeling was te verwachten nadat de PvdA in Schagen in januari de samenwerking tussen Schagen, Anna Paulowna en Zijpe heeft opgeblazen. Treurig, omdat uit bestuurskrachtmetingen in andere gemeenten blijkt dat samenwerkingsvormen als SETA (Samen En Toch Apart) wel degelijk kunnen leiden tot goed resultaat. Door het alternatief om zeep te helpen wordt nu alsnog aangekoerst op de begeerde gemeentelijke herindelingen in het gebied.

Lees verder
4 april 2008

Klein stapje verder richting geen kind buiten boord

De nieuwe provinciale kadernota Jeugdzorg zet heel specifiek het kind centraal. Uit de inhoud blijkt bovendien dat de provincie oog heeft voor wat er werkelijk aan de hand is: gebrek aan deskundig personeel, gebrek aan de juiste hulp en gebrek aan de juiste opvang. De SP is van mening dat de provincie hiermee goede keuzes maakt. Carlien Boelhouwer: 'Een kader is natuurlijk maar een kader, toch heb ik het idee dat de provincie eindelijk door heeft waar de problemen in de jeugdzorg werkelijk zitten. En dat is winst.'

Lees verder
31 maart 2008

SP organiseert 'Helikoptervisie op Schiphol'

De SP afdeling Haarlemmermeer organiseerde, in eendrachtige samenwerking met de SP Noord-Holland, op 26 maart 2008 een avond met als titel 'Helikoptervisie op Schiphol'. Het betrof een discussiebijeenkomst voor lokale, provinciale en landelijke politiek en bestuur over de toekomst van Schiphol.

Lees verder
25 maart 2008

De besluitvorming over de Westfrisiaweg (N23)

Maandag 17 maart ’s avonds laat stond de voordracht tot “opwaardering” van de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen, Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar op de agenda van Provinciale Staten. De SP verklaarde zich, bij monde van Bert Putters, tegenstander van het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten. Hieronder een uitgebreide impressie van de besluitvorming over dit agendapunt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier