h

Nieuws uit 2008

4 november 2008

College wederom laks met beantwoording vragen

Het begint tegenwoordig eerder regel dan uitzondering te worden dat Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijke vragen van statenleden niet binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen beantwoorden.

Lees verder
31 oktober 2008

Cordon sanitaire rond gedeputeerde Hooijmaijers

De SP vindt het onbegrijpelijk dat gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) na het IJslandse miljoendebâcle aan mag blijven van de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Een motie van wantrouwen van de SP werd gisteren tijdens het spoeddebat over het verlies niet gesteund. SP-statenfractievoorzitter Dago Wellink: "Geen Noord-Hollander die snapt hoe het kan dat iemand mag blijven zitten onder wiens verantwoordelijkheid zoveel geld in een keer is weggespoeld. De burger is sinds gisteren nog weer verder vervreemd van de politiek."

Lees verder
28 oktober 2008

SP-actie: Wij willen onze 80 euro terug van de provincie!

In een berekening van hoeveel er mogelijk verloren is gegaan bij buitenlandse banken (78 miljoen euro in IJsland en 20 miljoen euro in Duitsland) heeft de SP becijferd dat dit voor de provincie neerkomt op 80 euro per Noord-Hollands huishouden. Daarom voert de partij nu actie onder het motto "Wij willen onze 80 euro terug!"

Lees verder
27 oktober 2008

Statenvragen over verbreding N201 en ontwikkeling Carmenlaan

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over een aantal overeenkomsten die de provincie met de gemeente Amstelveen wil sluiten. In die overeenkomsten worden afspraken gemaakt over de om te leggen N201 en de ontwikkeling van een terrein aan de Carmenlaan. In het verleden zijn al besluiten genomen over deze twee onderwerpen. De N201 zou 2x1 rijstrook breed worden en aan de Carmenlaan zouden na de sloop van de 150 goedkopen huurwoningen nieuwe huizen terug gebouwd worden.

Lees verder
22 oktober 2008

College wil openbaar vervoer duurder maken

Het Noord-Hollandse college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks heeft plannen om het openbaar vervoer in de toekomst duurder te maken. Zeer tegen de zin van de SP meldt het college, in enigszins versluierd taalgebruik, toekomstige prijsverhogingen niet uit te willen sluiten. Door “specifieke differentiaties in tarieven” wil het college bepaalde beleidsdoelstellingen realiseren. In schriftelijke vragen aan het college vraagt de SP onder andere om wat voor beleidsdoelstellingen het dan gaat.

Lees verder
21 oktober 2008

Actie van provincie nodig bij busbranden

De SP heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het onderhoud van de streekbussen in de concessiegebieden van de provincie Noord-Holland. Dit naar aanleiding van een aantal busbranden. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van medewerkers en busreizigers. In het antwoord op eerdere vragen van de SP over de veiligheid van streekbussen reageerde het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks nogal passief en afhoudend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier